Sigara Kullanımının Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığı Üzerine Olan Etkileri Effects of Smoking on the Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex Thicknes


Creative Commons License

Aksu N., Tanyıldız B., Ceylan E., Özer M. D., Uludağ G., Ekinci M.

Glokom Katarakt, vol.9, pp.259-262, 2014 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.259-262
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: To evaluate the effects of smoking on the retinal nerve fiber layer (RNLF) and the ganglion cell complex (GCC) thickness by using spectral domain optical coherence tomography (OCT). Material and Methods: 30 healthy smokers whose mean duration of smoking were 5 years (Group 1), 30 healthy smokers whose mean duration of smoking were 10 years (Group 2) and 30 non-smokers (control group) were included. All participants’ retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness were determined with spectral-domain optical coherence tomography and compared. Results: The mean age of participants in group 1, group 2 and control group were 29.4±5.3 (21-34 age), 32.4±5.1 (23-38 age), 30.1±6.1 (2041 age), respectively. The mean cigarette smoking index was 5.7±1.8 (5-8) in group 1 and 11.7±3.2 (10-15) in group 2. Comparing group 1 and control group, decrease in the RNFL and GCC thickness was not statistically significant but between group 2 and control group there was statistically significant decrease in RNFL and GCC thickness measurements. Compared to control group, decrease in the RNFL and GCC thickness was not statistically significant in group 1 but significant in group 2. The difference in RNFL and GCC thickness between group 1 and group 2 was not statistically significant. 

Amaç: Sigara kullanımının retina sinir lifi tabakası (RNFL) ve ganglion hücre kompleksi (GHK) kalınlığı üzerine olan etkilerini spektral optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Ortalama sigara kullanım süresi en az 5 yıl olan 30 kişi (Grup 1) , ortalama sigara kullanım süresi en az 10 yıl olan 30 kişi (Grup 2) ve sigara kullanmayan 30 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların spektral OKT ile RNFL ve GHK kalınlığı ölçümler yapılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ortalaması grup 1, grup 2 ve kontrol grubunda sırası ile 29.4±5.3 (21-34 yaş), 32.4±5.1 (23-38 yaş), 30.1±6.1 (20-41 yaş) idi. Grup 1’in ortalama sigara içme indeksi 5.7±1.8 (5-8), grup 2’nin ortalama sigara içme indeksi 11.7±3.2 (10-15) idi. Grup 1 ile kontrol grubu arasında RNFL ve GHK kalınlığındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı değilken, grup 2 ile kontrol grubu arasındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. Grup 1 ile grup 2’nin RNFL ve GHK değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Kronik sigara kullanımı ile RNFL ve GHK değerlerindeki azalma arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.