OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDEVAN GÖLÜ’NDEVAPUR İŞLETME ÇALIŞMALARI-LAKE VAN FERRY OPERATING ACTIVITESIN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE


Creative Commons License

Kardaş A.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.-, no.31, pp.265-277, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract
Located in a closed basin, Lake Van is the largest lake of Turkey
and it has a strategic impotance through the history. For this reason, every
state that prevails in the basin of the lake has benefited from the opportunities
it provided. After the conquest of The Ottoman State, the ships started to
operate for commercial and political purposes. From19th century onwards,
some Ottoman citizens have started enterprises in order to operate the ships
with the state. However, until the last period of The Ottoman State, the
running operations had not been sufficient in this area.
KeyWords: Lake Van, The Ottoman State, Ferry Running,
Transportation.

Özet
Türkiye’nin en büyük kapalı havzası içinde yer alan Van Gölü tarih
boyunca stratejik öneme sahip olmuştur. Bu nedenle havzaya hâkim olan her
devlet gölün sağladığı imkânlardan faydalanmıştır. Osmanlı Devleti, havzayı
ele geçirdikten sonra ticari ve siyasi gayelerle burada gemiler işletmeye
başlamıştır. XIX. Yüzyıldan itibaren bazı Osmanlı vatandaşları devletin
yanında Van Gölü’nde gemi işletmek amacıyla teşebbüslerde bulunmuştur.
Ancak Osmanlı’nın son dönemine kadar bu alanda yapılan çalışmalar yeterli
olamamıştı.

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Osmanlı Devleti, Vapur İşletme,
Ulaşım.