Yaş Şeker Pancarı Posası Silajının Arpa Yerine Kullanımının Koyunlarda Duodenuma Geçen Toplam Protein Üzerine Etkisi.II.Besin Madde Yıkılım Kinetiği.


Creative Commons License

Aldemir R., KARSLI M.

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.99-104, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.99-104
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The objectives of this study was to evaluate the effects of substituting 30%, 70% and 100% of energy coming from barley with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing wheat bran on nutrient degradation kinetics in barley based diets. To achieve this objective, four isocaloric and isonitrogenous diets were prepared by substituting barley energy with wet sugar beet pulp silage (WSBPS) at 0% (control), 30% (30% WSBPS), 70% (70% WSBPS) and 100% (100% WSBPS). The feedstuffs used in these diets were incubated into rumen of ruminally and duodenually cannulated Kıvırcık x Morkaraman crossbred lambs for periods of 0, 2, 4, 8, 12, 24 and 48 h. Degradation kinetics of dry matter (DM), organic matter (OM) and crude protein (CP) of these feedstuffs were determined and degradation kinetics of DM, OM and CP of diets were then calculated. Degradation kinetics of dry matter (DM), organic matter (OM) and crude protein (CP) of the feedstuffs used in the experiment were 80.84, 82.20, and 92.62% for wet sugar beet pulp silage (WSBPS), 62.64, 60.66, and 76.64% for sainfoin, 68.18, 66.72, and 95.11% for sun flower meal, and 80.46, 89.85, and 96.78% for barley, respectively (P<0.05). Degradation kinetics of dry matter (DM), organic matter (OM) and crude protein (CP) of the diets used in the experiment were low at the initiation hours of incubation for all three nutrients proportional to level of WSBPS, and then caught up the control group by steady increases. In conclusion, addition of WSBPS slowed down DM and CP degradation rates of the diets and may positively affect synchronization for microbial protein synthesis.

Bu çalışmanın amacı, arpa bazlı rasyonda, arpa enerjisinin %30, %70 ve %100’ünün buğday kepeği ile karıştırılarak hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajınca sağlanmasının rasyonlarda besin madde yıkılım kinetiği üzerine etkilerini belirlemektir. Bu amaçla arpanın sağladığı enerji yerine %0 (kontrol), %30, %70 ve %100 YŞPP silajı kullanılarak izokalorik ve izonitrojenik 4 farklı rasyon hazırlandı. Bu rasyonlarda kullanılan yem maddeleri rumen ve duodenum konülü takılmış 4 adet Kıvırcık x Morkaraman melezi erkek toklularin rumenlerinde 0, 2, 4, 8, 12, 24 ve 48 saat süre ile inkubasyona bırakıldı. Çalışmada kullanılan yemlerin KM, OM ve HP rumen yıkılım özellikleri ortaya kondu. Bu değerler kullanılarak rasyonlarin KM, OM ve HP yıkılımları hesaplandı. Çalışmada kullanılan yemlerin KM, OM ve HP yıkılım değerleri sırasıyla; YŞPP silajı (%80.84; 82.20; 92.62), korunga (%62.64; 60.66; 76.64), AÇK (%68.18; 66.72; 95.11) ve arpa (%80.46; 89.85; 96.78) olarak bulundu (P<0.05). Çalışmada kullanılan rasyonlara ait KM, OM ve HP yıkılımına ait değerleri rasyonlara YŞPP silajı katılış miktarı ile orantılı olarak, her üç besin maddesinde de özellikle ilk saatlerde yıkılımın düşük, ancak inkubasyonun ilerleyen saatlerinde YŞPP silajı içeren rasyonların yavaş ama istikrarlı yıkılımları sonucu kontrol grubunu yakaladıkları görülmüştür. Sonuç olarak, rasyonlara artan oranlarda katılan YŞPP silajı rasyonların KM ve HP yıkılım hızlarını yavaşlattığı ve mikrobiyal protein sentezi için senkronizasyonu olumlu etkileyeceği izlenimini verdiği görülmüştür.