Namık Kemal’s Imagination of Future in Ibret Newspaper Writes


Creative Commons License

Yavuzer M. Ş.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.29, pp.56-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Being a turning point for the nineteenth century Ottoman state, it brings economic, social and political reforms. These belated reforms opened up some Ottoman intellectuals. Especially Namık is noticed as in Europe, and then those who are in some institutional reforms see that the Ottomans grew and grew. Namık Kemal, an important intellectual of the Tanzimat, initiates innovation primarily in literary genres. He is an educational writer in genres such as the first novel (İntibah), the first historical novel (Cezmi), theatre, article, essay, criticism, poetry, and newspaper, and is mentioned at the beginning of the names that shape Turkish writing and Turkish politics. The author's courageous and enterprising entrepreneurs help the West's industrial fields and practices related to education in the technical field. Namık Kemal gets the chance to apply it to his own country. These efforts stand out in a systematic Ibret newspaper. His writings in İbret; like emergency life, a life saver, education and politics. In particular, its tools for the economy and education are the harbinger of a new state. This system desire is related to the development and development of the Ottoman Empire. Namık Kemal, who has undertaken the advocacy of the article, reads to his readers that he can achieve civilization with İslâm. On the way of a guide whose only goal is the breeder of the homeland and generations

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olmasıyla ekonomik, sosyal ve politik reformları beraberinde getirir. Bu geç kalınmış reformlar bazı Osmanlı aydınlarında farkındalık oluşturur. Özellikle Namık Kemal gibi yazarlar, Avrupa başkentlerindeki dönüşümü fark ettikten sonra Osmanlının her alanda geride kaldığını anlayıp bazı kurumsal reformların gerçekleşmesi gerektiğini görürler. Tanzimat edebîyatının önemli bir aydını olan Namık Kemal, yeniliği öncelikle edebî türlerde başlatır. İlk roman (İntibah), ilk tarihi roman (Cezmi), tiyatro, makale, deneme, eleştiri yazısı, şiir, gazete gibi türlerde çığır açan yazar, Türk edebîyatı ve Türk siyasetine yön veren isimlerin başında anılır. Yazarın cesur ve girişimci yapısı, Batı’nın kurumsal alanlarda ve teknik alanında nasıl geliştiği ile ilgili uygulamaları anlamada yardımcı olur. Namık Kemal, edindiği bilgi ve izlenimlerdeki sonuçları, kendi ülkesine uygulama çabasına girer. Bu çabalar ayrıntılı bir şekilde İbret gazetesinde göze çarpar. Onun İbret’teki yazıları; iktisadi hayat, sosyal hayat, eğitim ve politika alanlarında, Osmanlı halkı için bir kurtuluş reçetesi örneği gibidir. Özellikle ekonomi ve eğitime yönelik hayalleri yeni bir sistemin habercisidir. Bu sistem arzusu, Osmanlı’nın refahı ve gelişmişliği ile ilgilidir. Yazılarında dinin de savunuculuğunu üstlenen Namık Kemal, İslam’la uygarlığı yakalayabileceği inancını okura yansıtır. Amacı vatanın refahı ve nesillerin istikbâli olan yazarın İbret’teki fikirleri ondan sonraki nesiller için bir rehber niteliği taşır.