Ultraviyole radyasyona maruz bırakılan ratlarda ellajik asit ve silibininin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması


Özkol H., Rağbetli M. Ç., Keskin S., Tülüce Y., Taşkin E., Tahiroğlu V., ...More

Van Tıp Dergisi, vol.27, no.4, pp.453-457, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2020.34032
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.453-457
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rat modelinde ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) maruziyetinin neden olduğu hematolojik parametrelerdeki değişiklikler üzerine ellajik asit ve silibininin etkilerini değerlendirmekti.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 20 rat beşer rattan oluşan dört gruba ayrıldı: sağlıklı kontrol grubu (K), UV'ye maruz bırakılan grup (UV), ellajik asit verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+EA), silibinin verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+S). Tüm ratlarda tam kan sayımı yapıldı.

BULGULAR: Alyuvar sayısı (p = 0.042), platelet sayısı (p = 0.017) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) (p = 0.047) UV'ye maruz bırakılan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. UV+EA grubu ve UV grubu arasında bu parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Bununla birlikte, alyuvar sayısı UV+S grubunda UV grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.043).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, vücut yüzeyine UV maruziyeti özellikle çekirdeksiz hücreler olan alyuvarlar ve plateletler üzerinde toksik etkiler oluşturabilir. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan silibinin, UV maruziyetine bağlı alyuvar yıkımında koruyucu etkiler gösterebilir.


Anahtar Kelimeler: Ultraviyole radyasyon, ellajik asit, silibinin, kan hücreleri.