FeTeMM Destekli Fen Öğretimi Hakkında Sekizinci Sınıf Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi: Basit Makineler Ünitesi


Creative Commons License

Kutlu E., Bakırcı H.

Journal of Computer and Education Research, vol.10, no.20, pp.612-635, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 20
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Journal of Computer and Education Research
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.612-635
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, FeTeMM destekli fen öğretimi hakkında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olan özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Antalya ili Korkuteli ilçesinde bir ortaokulda sekizinci sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunda belirlenen altı öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi kullanılmıştır. Öğrenciler, FeTeMM destekli fen öğretiminin; tasarım yapmalarına, psikomotor becerilerinin gelişmesine ve birçok disiplini bir arada kullanmalarına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra etkinliklerde yer alan problem durumlarına uygun çözüm önerileri bulmalarına ve sorgulayıcı öğrenme becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, problem çözme, uygulama, analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler üzerinde de olumlu etkileri olduğunu dile getirmişlerdir.