İskender Fahrettin’in Türk Tarih Tezi’nin Etkisiyle Yazdığı Romanlarında Kurban Takdimi


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.142-152, 2004 (Peer-Reviewed Journal)