İskender Fahrettin’in Türk Tarih Tezi’nin Etkisiyle Yazdığı Romanlarında Kurban Takdimi


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.6, ss.142-152, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.142-152

Özet

İskender Fahretin Sertelli, Cumhuriyet döneminde yaşamış yazarlardan biridir. Tarih
konusunda çalışmaları olan yazar, bu konudaki birikimlerini roman türüyle
değerlendirmeye çalışır. Osmanlı tarihini ve eski Türk tarihini konu alan birçok roman
kaleme alır. Bu romanlarında Cumhuriyet rejiminin ruhuna uygun bir tarih felsefesi
geliştirir. Cumhuriyet döneminin önemli kültürel faaliyetlerinden biri olan Türk Tarih
Tezi, birçok yazar gibi onu da etkiler. Asya’dan Bir Güneş Doğuyor ve Sumer Kızı’nı
bu anlayış doğrultusunda kaleme alınır. Bu romanlarında yazar, eski Türk tarihinin ilk
yıllarına uzanarak Türklerin Orta Asya’dan Mezopotamya bölgesine göçlerini ve yeni
bir medeniyeti kuruşlarını işler. Romanlarda dikkat çeken en önemli özelliklerden biri,
çok tanrılı bir inanç sisteminin benimsendiği bu çağda, insanların kuraklıktan
kurtulmak, savaştan korunmak, galip olmak, uğursuzluğu defetmek gibi konularda
kutsal saydığı güçlere kurban takdim etmeleridir. Biz bu yazıda romanlardan hareketle
bu konuyu işlemeye çalışacağız.