The Age Structure of Turkey’s Population According to Turkey Statistical Institute's Projections


Creative Commons License

Yılmaz M.

The 8 th International Conference on History, Art, and Literature, Budapeşte, Hungary, 24 August - 26 October 2017, pp.28-29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Budapeşte
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.28-29
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The decline in the rate of total fertility has started to become evident in Turkey in the 1980s. Accordingly, in the last 30-40 years, the age structure of the population of the country has also started to change considerably. In 1975 the proportion of children in our country was 42% while the proportion of working age population was 54% and the proportion of elderly population was around 4%. Depending on the age of the population, these rates are 24% 68% and 8% respectively in 2015.


According to TURKSTAT's projections, the age structure of the Turkish population will continue to change in the upcoming period. It is expected that the proportion of elderly population will increase to 10% in Turkey in 2023. It is expected that the population of 0-14 age group will be reduced to 21% of the share in the total population on the specified date. It is expected that the population ratio of 15-64 age group will increase to 69% in 2023.

According to TURKSTAT's projections, the age structure of the population of Turkey will change more rapidly after 2035. It is expected that the proportion of the child population will decrease to 15.7% in 2050 while the proportion of the elderly population will increase to 20.8%.It is expected that in 2050 the share of 15-64 age group population in the total population will decrease to 63.4%.

Above is the change in the age structure of the Turkish population between 1970 and 2015 and according to the projections made by TURKSTAT 2023; The expected situation in 2030 and 2050 indicates that the Turkish population has entered the aging process. The topic in this study will be dealt with in detail, focusing on possible problems and the possible opportunities for the new situation.

By the year 2030, it is expected that the table will be further differentiated. It is expected that in 2030 the proportion of elderly population will increase to 13%, while the proportion of children will decrease to 20%. It is expected that the population ratio of the 15-64 age group will be 67% in the same year.

It is expected that the share of the population in the working age, whose share in the total population has increased continuously between 1970 and 2015, will decrease with the year 2023.

Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte toplam doğurganlık hızındaki düşüş belirginleşmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak son 30-40 yıllık süreçte ülke nüfusun yaş yapısı da önemli ölçüde değişemeye başlamıştır. 1975’te ülkemizde çocuk nüfus oranı % 42 iken çalışma çağındaki nüfus oranı % 54 ve yaşlı nüfus oranı ise % 4 civarındaydı. Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak 2015 itibariyle bu oranlar sırasıyla % 24; % 68 ve % 8 olmuştur.

TÜİK’in yaptığı projeksiyonlara göre Türkiye nüfusun yaş yapısı önümüzdeki süreçte de değişmeye devam edecektir. 2023 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranının % 10’a çıkması beklenmektedir. Belirtilen tarihte 0-14 yaş grubu nüfusun toplam nüfus içindeki payının % 21’e inmesi beklenmektedir. 2023’te 15-64 yaş grubu nüfus oranının ise % 69’a çıkması beklenmektedir. 2030 yılına gelindiğinde ise tablonun daha da farklılaşması beklenmektedir. 2030 yılında yaşlı nüfus oranının % 13’e çıkması bun karşın çocuk nüfusu oranının ise % 20’ye düşmesi beklenmektedir. Aynı yıl 15-64 yaş grubu nüfus oranının ise % 67 olması beklenmektedir.

TÜİK’in projeksiyonlarına göre Türkiye nüfusun yaş yapısı 2035 yılından sonra daha hızlı değişecektir. 2050 yılında çocuk nüfusu oranının %15,7’e inmesi buna karşın yaşlı nüfus oranının ise % 20,8’e çıkması beklenmektedir. 1970 ile 2015 arasında toplam nüfus içindeki payı sürekli artan çalışma çağındaki nüfusun oranı ise 2023 yılı ile birlikte azalması beklenmektedir. 2050 yılında 15-64 yaş grubu nüfusun toplam nüfus içindeki payının % 63,4’e düşmesi beklenmektedir.

Yukarıda Türkiye nüfusun yaş yapısının 1970-2015 arasındaki değişimi ve TÜİK tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2023; 2030 ve 2050 yıllarındaki beklenen durumu, Türkiye nüfusunun hızlı yaşlanma sürecine girdiğini göstermektedir. Bu çalışmada belirtilen konu detaylı bir şekilde ele alınacak, olası problemler ve yeni durumun ortaya koyabileceği muhtemel fırsatlar üzerinde durulacaktır.