TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HAYVAN KULLANIMI: KURAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ


Creative Commons License

YENİŞEHİRLİOĞLU E. , Cihangir E.

Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.481

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.481

Özet

Turizm endüstrisi doğal kaynaklardan beslenen bir endüstridir. Doğal hayatın ana unsurlarından biri olan hayvanlar bu sebeple sıklıkla turizme konu olabilmektedir. Günümüzde hayvanlarla ilişkilendirilen turizm hareketliliğine/türlerine olan rağbetin artmasıyla birlikte (Jenner ve Smith, 1992; Gauthier, 1993) turizm endüstrisinde hayvanlar ile ilişkili etik değerlerin de tartışılması gerekmektedir. Çünkü endüstrinin geneli incelendiğinde hayvanların turizm talebi yaratmak maksadıyla istismar edildiği açıkça görülebilmektedir. Yaşanan bu istismarın önüne geçme ve sürdürülebilir bir algı ile hayvanları endüstri içerisine dahil etme gerekliliği, hayvanların turizm endüstrisindeki rolünün açıkça ortaya koyulması ile mümkündür. Bu çalışmada hayvan hakları üzerine yürütülen kuramsal tartışmalar dayanak alınmakta ve turizm endüstrisinin hayvanlar ile olan ilişkisinin mevcut durumunu ortaya koyabilmek amacıyla kuramsal bir model önerisi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hayvan Hakları, Hayvan Kullanımı