Etçi piliçlerin yemlerine katılan Plantago major extraktının performans ve Karkas özellikleri üzerine etkisi


Creative Commons License

Bingöl N. T. , KARSLI M. A. , Aldemir R., Yılmaz O., türel i.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.21, no.1, pp.49-53, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-53

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of Plantago major's (P.major) water extract added into broiler diets at different levels on performance and carcass parameters. A total of 112 Ross 308 broiler chicks were utilized in the study. Experiment consisted of control and 3 treatment groups with a 28 chicks within each group. Each experimental group was divided into four subgroups consisting of 4 chicks. A basal (control) diet was prepared and three experimental diets were established by addition of P.major into basal diet; P.major 1 (5 g/kg feed), P.major 2 (10 g/kg feed), P.major 3 (15 g/kg feed). Broiler chicks were fed with these diets for 42 days ad libitum. Feed intake, live weight gain and feed conversion ratios were determined weekly. Carcass, empty carcass, intestinal and abdominal fat weights were determined at slaughter. Addition of P.major Extract into control diet did not significantly affect feed intake, live weight gain and feed conversion ratio (P>0.05). Carcass parameters (carcass, empty carcass, intestinal and abdominal fat) were also similar between control and treatment groups (P>0.05). In conclusion, addition of P.major Extract at differing levels into broiler diet did not affected animal performance and carcass parameters. Considering the fact that raising condition, animal health and intestinal micro flora affect prebiotic and probiotic use, experiment should be designed under stress condition regarding the use of these products and caecal microbial population should be evaluated to determine antibacterial effects in further studies. 

Bu araştırma, yeme farklı düzeylerde katılan Plantago major (P.major) sulu ekstraktının etçi piliçlerin performans ve karkas parametreleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 112 adet Ross 308 etçi civciv kullanılmıştır. Deneme her grupta 28 adet civciv olmak üzere, bir kontrol ve 3 deneme grubu olarak düzenlenmiştir. Her bir deneme grubu kendi içinde 7 civcivden oluşan 4 alt gruba ayrılmıştır. Hayvanlara temel rasyon (kontrol) ve temel rasyona, farklı düzeylerde P.major ekstraktı ilave edilerek P.major 1 (5 g/kg yem), P.major 2 (10 g/kg yem) ve P.major 3 (15 g / kg yem) deneme grupları oluşturulmuştur. Hayvanlar hazırlanan rasyonlarla 42 gün süre ile ad libitum beslenmiştir. Civcivlerin yem tüketimleri, canlı ağırlık artışları ve yemden yararlanma oranları haftalık olarak belirlenmiştir. Hayvanlar kesildiğinde karkas, boş karkas, iç organlar ve abdominal yağ ağırlıkları gibi karkas özellikleri tartılarak belirlenmiştir. Etçi piliçlerin karma yemlerine P.major ekstraktı ilavesinin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları üzerinde belirgin bir etki göstermediği görülmüştür (P>0.05). Karkas parametreleri açısından da (karkas, boş karkas, iç organlar ve abdominal yağ ağırlıkları) kontrole göre istatistiki bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Araştırmanın sonucunda etçi piliç rasyonlarına farklı düzeylerde katılan P.major sulu ekstraktının piliçlerin performans ve karkas parametrelerini etkilemediği görülmüştür. Prebiyotik ve probiyotik katkılarının yeme katılmasında bakım şartları, hayvanın sağlık durumu ve bağırsak mikroflorası gibi faktörlerin etkili olduğu bildirişleri de göz önünde bulundurularak, konu ile ilgili ileride yapılacak çalışmalarda stres faktörlerinin denenmesinin ve antimikrobiyel etkinin daha belirgin düzeyde görülebilmesi için sekal bakteri populasyonunun incelenmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.