USING HOUSEFLIES (Musca domestica) AS AN ALTERNATIVE FEED SOURCE IN POULTRY DIETS


Karageçili M. R., Tayam S., Eskici Kurt R.

AICNHS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCE, Casablanca, Morocco, 1 - 03 September 2023, pp.119-132

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Casablanca
  • Country: Morocco
  • Page Numbers: pp.119-132
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Animal-based foods are important sources of nutrition with high biological value, containing essential nutrients necessary for a healthy life. By 2050, the world population is projected to reach 9 billion, and the food demand to feed this population is expected to increase by 70-100% compared to 2005-2010. Approximately 35% of the world's agricultural products are used as animal feed. Previously, rendering products such as meat meal, bone meal, and blood meal were used to balance the protein content in animal feed due to their affordability and easy availability. However, the emergence of bovine spongiform encephalopathy (BSE), also known as mad cow disease, and other factors have led to the European Union's restrictions on using such sources in livestock. Therefore, the poultry industry has sought new sources to compensate for the lack of protein sources. Insects have attracted the attention of many researchers worldwide due to their high and quality protein content and sustainable alternative animal feed source potential. This study summarizes the research on using houseflies (Musca domestica) as a protein source in poultry feed to meet the high-quality protein requirements of animals following the ban on animal-based feed in poultry. Due to a good feed conversion ratio, sustainability, and high protein content, houseflies can replace protein sources commonly used in poultry, fish, and pig feeds, such as soybean meal and fishmeal. Many developed countries widely use houseflies as feed additives. Housefly larvae contain approximately 20 MJ/kg of total energy, 43-68% crude protein, and 4-32% crude fat. Houseflies have environmental waste to utilize, are tolerant to diseases, are easy to produce, obtain, process, and store, and are highly nutritious for animals. Therefore, houseflies are one of the most promising alternatives in poultry nutrition, especially in eliminating protein deficiencies.

Hayvansal gıdalar, sağlıklı bir yaşam için gerekli besinleri içeren, biyolojik değeri yüksek önemli besin kaynaklarıdır. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusu beslemek için gıda ihtiyacının 2005-2010 yılına göre % 70-100 oranında artacağı öngörülmektedir. Öte yandan, dünyadaki tarım ürünlerinin % 35’i yem olarak kullanılmaktadır. Daha önceleri yemde protein dengesini sağlamak için ucuz ve kolay bulunabilen rendering ürünlerinin (et ve kemik unu, kan unu vb.) kullanılmasıyla birlikte, ortaya çıkan deli dana hastalığı (BSE) ve diğer faktörler, Avrupa Birliği'nin hayvancılıkta bu tür kaynakların kullanılmasına sınırlamalar getirmesine sebep olmuştur. Böcekler yüksek ve kaliteli protein içerikleri ve sürdürülebilir alternatif gıda kaynağı olması sebebiyle dünya çapında birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir ve hayvan yemi olarak besin değerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca kümes hayvanlarının yemine böceklerin eklenmesi yem maliyetlerini azaltmaktadır. Bu çalışma, kanatlı yemlerinde hayvan yeminin yasaklanması sonucunda hayvanların yüksek kaliteli protein ihtiyaçlarını karşılamak için kanatlı yemlerinde protein kaynağı olarak karasinek (Musca domesica) kullanımına yönelik araştırmaları özetlemektedir. Böcekler, iyi yem dönüşüm oranı, sürdürülebilirliği ve yüksek protein içeriği (% 30-70 kuru madde) nedeniyle alternatif bir protein kaynağı olarak dikkat çekmektedir. Karasinek, yüksek protein içeriği nedeniyle kümes hayvanları, balık ve domuz yemlerinde yaygın olarak kullanılan soya küspesi ve balık unu gibi protein kaynaklarının yerine kullanılabilmektedir. Birçok gelişmiş ülkede karasinek (Musca domestica), hayvan yemi katkılarında yaygın olarak kullanılan organizmalardan biridir. Karasinek larvası yaklaşık olarak 20 MJ/kg toplam enerji, % 43-68 ham protein, % 4-32 ham yağ içermektedir. Esansiyel yağ asitlerinden biri olan linoleik asit, toplam yağın % 16’sını oluşturmaktadır. Karasinekler hastalığa toleranslıdır, üretilmesi, elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması kolaydır, hayvanlar için oldukça besleyicidir. Bu da karasinekleri kümes hayvanlarının beslenmesinde özellikle protein eksikliklerinin giderilmesi açısından en umut verici alternatiflerden biri haline getirmektedir.