Milli Mücadelenin Kahramanlık Simgesi Çine Kuva-yı Milliye Müzesi


Başak O.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD), vol.4, no.2, pp.286-300, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Kuva-yı Milliye, I. Dünya savaşından sonra işgallere maruz kalan Anadolu’nun, düzenli ordunun bulunmadığı zamanda, ülkenin bağımsızlığa giden yolunda önemli katkı sağlamıştır. Batı Anadolu’da Aydın ilinin, Çine ilçesi, Kuva-yı Milliye mensuplarının karargâhı ve bölgenin kurtarılması için stratejik kararların alındığı ve bunun sonucunda da Yunanlılara karşı başarıların elde edildiği bir kentti. Çine Kuva-yı Milliye Müzesi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Kuva-yı Milliye hareketinin faaliyetlerine zemin hazırlamasında önemli bir yere sahiptir. Türk sanatının Cumhuriyet Dönemi yerel mimari özelliklerini yansıtan, kültürel değerlerinden biri olan Çine Kuva-yı Milliye Müzesi’nin sergi ve koleksiyonlarının Millî Mücadele yıllarındaki toplumsal bütünlüğün önemini ve vatan savunması uğruna, halk dayanışmasının simgesi olması açısından önemlidir. Çine Kuva-yı Milliye Müzesinin kurtuluş savaşı yıllarındaki misyonu ve barındırdığı eserlerin çeşitleri, sergilenme durumları, koleksiyonların sergileme tarzları, müzenin diğer etkinlikleri ele alınmaktadır. Çalışma doküman analizi ve veri toplama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Çine Kuva-yı Milliye Müzesi’nde muhafaza edilen eserler, Millî Mücadele yıllarının somut sembolleri olmaları sebebiyle dikkat çekmektedir. Çine Kuva-yı Milliye Müzesi’ndeki değerli nesnelerin sonraki kuşaklara aktarımının önemi ve müzenin daha fazla tanınması gerekçeleriyle bu konu değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Müze, Müzecilik, Çine, Kuva-yı Milliye, Millî Mücadele