GÖÇ SÜRECİNDE KADIN


Şeker D., Uçan G.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.199-214, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Until recently, migration studies addressed women in such a frame whereby they embraced the decisions of men and outcomes of these decisions. The transformation in international migration movements and the soaring number of women migrants require a new gender-oriented approach to migration research. The purpose of this study is to reveal the gender-related victimization of women with an experience of migration, and to discuss the need for delegating women to a privileged position in migration research.

Göç alanında yapılan çalışmalar yakın zamana kadar kadını erkeğin aldığı kararları kabullenen ve alınan kararların sonuçlarına katlanan bir çerçeve içinde incelemiştir. Uluslararası göç hareketlerinde yaşanan dönüşüm ve göç eden kadın sayısının hızla artması toplumsal cinsiyet odaklı yeni bir yaklaşımla çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Çalışmada, göç deneyimi yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan mağduriyetinin ve göç araştırmalarında kadının ayrıcalıklı bir konumda ele alınması gereğinin ortaya konulması amaçlanmıştır