OLGU SUNUMU: İNSPEKSİYONUN ÖNEMİ


Creative Commons License

Demirci A., Çeken Y., Layık M. E., Dağdeviren Ç., Ateş R.

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.191
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

GİRİŞ: Anamnez ve fizik muayene en önemli tanı yöntemleridir. Hasta muayenesinin ilk

basamağını oluştururlar. Doğru bir tanıya varabilmek için mutlaka iyi bir anamnez almak

gerekir. İyi bir anamnez olguların %60'tan fazlasını doğru tanıya götürür. Tam bir fizik

muayene ile bu oran %80-90'a kadar yükselir. Hastanın fizik muayenesinin ilk etabında

inspeksiyon vardır. İnspeksiyon kapıdan giriş anı ile başlar. Hastanın vücut duruşu, yürüyüşü,

hareketleri, tavırları konuşması daha başlangıçta önemli mesajlar verir.

OLGU: Olgumuz 2 aydır geçmeyen bel ağrısı şikayeti ile başvuran 32 yaşında erkek hasta.

Daha önce başvurduğu doktorların hertürlü görüntüleme yöntemlerini istediklerini, egzersiz

proğramlarına dahil edildiğini, birçok analjezik-antienflamatuar, myorelaksan kullanmasına

rağmen şikayetlerinin geçmediğini belirtti. Fizik muyanenin inspeksiyon basamağında

sacrococsigeal bölgede 2x2 cm enflame pilonidal sinüs tespit edildi. Antibiyoterapi reçete

edilip cerrahi polikliniğine konsulte edildi.

SONUÇ: hasta sayısının ve hekim açığının giderek arttığı ülkemizde hasta başına düşen

muayene süresi azaldıkça hekimler teknolojik gelişmelere bağımlı hale gelip tıbbın olmazsa

olmazı fizik muayene basamağını ihmal etmektedirler. Bu da sağlıkla ilgili kaynakların

gereksiz kullanımına, tanıda gecikmelere ve hasta memnuniyetinde azalmaya yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnspeksiyon, fizik muayene, pilonidal sinüs