DIŞ TİCARETİN BİR ÇEŞİDİ OLARAK SINIR TİCARETİNE BAKIŞ


Öztürk Ş.

Dış Ticaretin Bir Çeşidi Olarak Sınır Ticaretine Bakış, vol.4, no.17, pp.359-379, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract