CRITICAL ANALYSIS AND OBSERVATIONS OF İLHAN BAŞGÖZS ARTICLE, “DIGRESSION IN ORAL NARRATIVE: A CASE STUDY OF INDIVIDUAL REMARKS BY TURKISH ROMANCE TELLERS”


Creative Commons License

Bazancir R.

International Journal of Filologia, no.10, pp.14-23, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51540/ijof.1313033
  • Journal Name: International Journal of Filologia
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.14-23
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In the research, based on the examples of Turkish folk tales, legends and folk songs, the deviations from the subject during the performance and the changes in the oral tradition products were evaluated in the axis of İlhan Başgöz's work, which is the subject of the article. The "digression", which took place when the narrator wanted to see himself as a part of the narrative, gave the opportunity to new verbal creations. In this sense, there have been changes in the products of oral tradition. In the research, the deviations from the subject during the performance and the changes in the oral tradition products were evaluated in the axis of the article, based on the examples of Turkish folk tales, legends, and ballads. My advisor Prof. Başgöz published a major digression research which is often referred to by the American scholars in the Journal of American Folklore. In this paper I will do first, and necessarily, a critical analysis of Başgöz’s article and then I will report my own observation concerning digression based on the data I collected in Turkey in the Summer of 2009 when I worked on my incomplete. Also, apart from the compilations, the content on "digression" in my master's thesis, which I completed under the supervision of Başgöz, was briefly mentioned in the study. My data deals with the digression in folksongs, legends and the daily conversation.

Yapılan araştırmada Türk halk Hikâyesi, efsane ve Türkü örnekleri baz alınarak, icra sırasındaki konudan sapmalar ve sözlü gelenek ürünlerindeki değişimler eleştirel bir bakış açısıyla İlhan Başgöz'ün makaleye konu olan çalışması ekseninde değerlendirilmiştir. Anlatıcının kendisini anlatının bir parçası olarak görmek istemesiyle ortaya çıkan "digression" (konudan sapma), yeni sözel yaratımlara fırsat vermiştir. Bu anlamda sözlü gelenek ürünlerinde de değişimler yaşanmıştır. Araştırmada Türk halk hikâyesi, efsane ve türkü örneklerinden hareketle icra sırasında konudan sapmalar ve sözlü gelenek ürünlerindeki değişimler makale ekseninde değerlendirilmiştir. Danışmanım Prof. Başgöz, Journal of American Folklore'da Amerikalı akademisyenler tarafından sıklıkla atıf yapılan önemli bir konu dışı araştırma yayınlamıştı. Bu yazıda önce ve zorunlu olarak Başgöz'ün makalesinin eleştirel bir incelemesi yapılmış ve ardından 2009 yazında Türkiye'de derleme çalışırken topladığım verilerden yola çıkarak digression ile ilgili kendi gözlemlerim aktarılmıştır. Ayrıca derlemeler dışında, Başgöz danışmanlığında tamamladığım yüksek lisans tezimdeki "digression" konulu içeriğe de çalışmada kısaca değinilmiştir. Veriler; türküler, efsaneler ve günlük konuşmalardaki konudan sapmalarla ilgilidir.