Kur'ân Tercümelerinde İltifât Sanatının Çeviri Sorunu


Creative Commons License

Özdaş H.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi , ss.93-113, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İlahiyat Tetkikleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.93-113

Özet

Arapçada şahıs, zaman ve sayılar arasında geçiş yapılmaktadır. Bu üslup değişikliği, Arap dili ve

edebiyatında iltifât sanatı olarak adlandırılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de sıkça kullanılan bu üslup değişikliği,

birçok Türkçe meâlde hedef dilin anlatım biçimi dikkate alınmadan tercüme edilmiştir. Bu da âyet

çevirilerinin okuyucular tarafından yanlış veya tam anlaşılmamasına yol açabilmektedir. Bu çalışmada

iltifât üslubunun meâllerdeki tercüme sorunu ele alınmıştır. Türkçe hazırlanmış bütün meâlleri değerlendirmek

bir makalenin sınırlarını aşacağından sözü edilen tercüme sorunu; Elmalılı Muhammed

Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili tefsiri ile Süleyman Ateş’e ait Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri adındaki

eserlerde verilmiş olan meâllerin yanı sıra Halil Altuntaş ile Muzaffer Şahin tarafından hazırlanan

Kur’an-ı Kerim Meâli ve Mustafa Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim Meali Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri

adlı çalışması üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.

Transitions are made between subject pronouns, tenses and numbers in Arabic language. This style

change is frequently used in the Holy Qur’ān. Many Turkish translations of Holy Qur’ān are made

without taking the target language into consideration one of which is the style change called as iltifāt in

Arabic Language and Literature. As a result, this leads to the fact that the translations of verses cannot

be completely understood by the readers. In this study, the iltifāt style in translation problems in translations

of Qur’ān will be investigated. Since evaluating all Turkish translations of Qur’ān will exceed the

limit of a single article, the abovementioned translation problem will be tried to be studied with investigating

the Turkish translations of the works such as the tafsir called as Hak Dini Kur’an Dili (The Truth

[God]'s Religion Quran's language) by Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, and Kur’an-ı Kerim Tefsiri

(Tafsir of Holy Qur’ān) by Süleyman Ateş, and also Kur’an-ı Kerim Meali (Translation of the Holy

Qur’ān) by Halil Altuntaş and Muzaffer Şahin, and Kur’an-ı Kerim Meali Anlam ve Yorum Merkezli

Çeviri (Holy Qur’ān Translation, Meaning and Interpretation-Centred Translation) by Mustafa Öztürk.