AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI: PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA.


Nişancı Z. N., Oğrak A., ÖZMATUF N. M.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.10, pp.28-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal)