ŞEYH BAHÂUDDÎN TÂHÂ EL-İMÂDÎ VE “MİNHAC” ADLI ESERİ


İdiz F.

Akademiar, vol.3, no.3, pp.13-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademiar
  • Page Numbers: pp.13-42
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

BahâuddinTâhâ b. Abdurrahmân, was born in 1258 (hijri) /1842(AD) in
the village of Mâî, Pervari. He took first education from his father Abdurrahmân
and uncle MollaKâsım, then travelled to many places for education.
He went to Mosul, completed education and thus he was authorized
and ratified as a scholar by Molla Abdullah Ömerî. His religious leader was
Sheikh Mohammed Nuriddîn. He lived in the 18th century. His death date
is unknown.
Scholar Sheikh Tâhâ wrote many books. But, many of them are unavailable
today. One of his works available is the Sufi book “Minhâcumakâsidi’l-ebrâr
and mi’râcumevâridü’l-ahyâr”. We could not find any other copy of this
manuscript work.

Bahâuddin Tâhâ b. Abdurrahmân, 1258/1842 yılında Pervârî’nin Mâî
köyünde doğmuştur. İlk tahsilini babası Abdurrahmân ile amcası Molla
Kâsım’ın yanında almış olan Şeyh Tâhâ, ilim tahsili için birçok yer dolaşmıştır.
Mûsul’a gidip ilmini tamamlayıp Molla Abdullah Ömerî’den icâzet
almıştır. Tarîkat şeyhi ise Şeyh Muhammed Nuriddîn’dir. XVIII. Yüzyılda
yaşamış olan Şeyh Tâhâ’nın vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Âlim bir şahsiyet olan Şeyh Tâhâ, birçok eser yazmıştır. Ancak bu eserlerin
çoğu günümüze ulaşamamıştır. Bize ulaşabilen nâdir eserlerinden birisi ise
bu çalışmada tanıtmaya çalıştığımız Minhâcu makâsidi’l-ebrâr ve mi’râcu
mevâridi’l-ahyâr adlı tasavvuf kitabıdır. Yazma olan bu eserin başka nüshasına
rastlayamadık.
Anahtar Kelimeler: Tâhâ