Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi


Baylan E.

Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.68-74, 2009 (Peer-Reviewed Journal)