Walter Benjamin ve Belgesel Fotoğraf


Creative Commons License

Hıdırıoğlu İ., Buçan N.

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, no.8, pp.1-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.1-31
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This project, with the use of documentary and social documentary photography, will endeavour to prove that the work of Walter Benjamin, his thoughts and his prospectives, although they raised many issues and ideas and questions existing views of the time, was not afforded with the recognition and has not been referenced as his work should have been. The method of this study is the qualitative content analysis.

Throughout it's history documentative photography has advanced, the cameras we use have become much smaller, this has enabled the photographers to capture visions in real time. Evidence will be shown of this within the photographs featured and given descriptions of the subject matter therein. With the photographic borne witness by such, it can be said that minds and prospectives can be broadened and enriched. Documentary photography has historically been used for political aims by aestheticising political issues and responses to such, to reveal crimes and criminals alike, they dispense with bad auras and provide 'shock effects' with their examples. In summary all of the aforementioned result in a positive as our minds, awarenesses and views have been widened and enriched, producing in conclusion a good aura. This body of work will provide a photographic documentary of the social changes; mostly small and domestic, others miniscule while at the same time showing larger changes but on a much smaller scale, provided by the various photographic works reserached herein in detail.

Key Words: Documentary Photography, Social Documentary Photography, Walter Benjamin

Bu çalışmada, belgesel ve toplumsal belgeci fotoğrafa yönelik araştırmalarda Walter Benjamin vurgusunun yetersiz kalmış olması sorunundan hareket edilerek bu fotoğraf yaklaşımları Benjamin'in geliştirdiği düşünceler ve kavramlar bağlamında sorgulanmış, onun fotağrafa dair öngörülerinin, varsayımlarının ve fotoğraftan beklentilerinin ne ölçüde gerçekleştiği araştırılmıştır. Çalışmanın yöntemi ise niteliksel içerik analizidir.

Belgesel fotoğrafın tarihsel gelişimine baktığımızda, fotoğraf makinesinin giderek küçüldüğünü, bu sayede anlık görüntüleri yakalamaya daha hazır hale geldiğini, resimli dergilerin sayısının arttığını ve bu dergilerdeki altyazıların belgesel fotoğrafın asli bir parçası haline geldiğini görürüz. Belgesel fotoğrafçıların tanıklığı sayesinde görsel bilinçdışı hakkındaki bilgilerimizin arttığını ve algı evrenimizin zenginleştiğini söyleyebiliriz. Belgesel fotoğrafın politik amaçlar doğrultusunda kullanıldığını, politikanın estetize edilmesi çabalarına politikleşerek yanıt verdiğini, suçu ve suçluları ifşa ettiğini, kötü aurayı ortadan kaldırdığını ve şok etkisi yarattığını gösteren örneklerin varlığından söz edebiliriz. Bunların, iyi auranın ortadan kalkmasının bir sonucu olarak gerçekleştiği dikkati çekmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen toplumsal belgeci fotoğraf çalışmalarının yarattığı sosyal değişimlerin çoğunun küçük ve yerel, diğer bir deyişle mikro ölçekli değişimler olduğunu, az da olsa makro ölçekli değişimlere rastlandığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Belgesel Fotoğraf, Toplumsal Belgeci Fotoğraf, Walter Benjamin.