EKOLOJIK VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK AÇISINDAN VAN BAŞKALE KIRSAL KONUT MIMARISININ İNCELENMESI


Creative Commons License

Direk Y. S., Bozmaç R.

1. BİLSEL INTERNATIONAL AHLAT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, Bitlis, Turkey, 15 August - 16 November 2023, pp.241-259

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.241-259
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Rural houses are a part of the natural environment in which they are located and take their final form as a result of long-term experiences. In addition to being built without any aesthetic concerns, they draw attention with some practical functional solutions as required by rural living conditions. Başkale rural houses, with its flexible structure intertwined with nature, constitute important examples of the practices of ecological and sustainable  architecture in the countryside. In villages and hamlets, which are rural settlements shaped according to the mountainous and difficult characteristics of the Başkale geography, it is seen that the rural local houses are largely kept alive. Construction techniques and materials were formed according to the physical characteristics of the region where it is located. In this context, it is important that the Başkale Rural Houses, which were built using adobe, stone and wood, and local construction techniques, are uncovered and archived before they disappear under the influence of the regional conditions they are exposed to. The aim of this study is to present the rural housing architecture of Başkale with examples in terms of ecological and sustainability, and thus to ensure that Başkale rural houses take their place in the rural architectural memory.

Kırsal konutlar, bulundukları doğal çevrenin birer parçası olup uzun süreli deneyimler sonucu son hallerini almaktadırlar. Herhangi bir estetik kaygı taşımadan inşa edilmelerinin yanı sıra kırsal yaşam koşullarının gerektirdiği şekilde bazı pratik işlevsel çözümleriyle dikkat çekmektedirler. Başkale kırsal konutları, doğa ile iç içe olan esnek yapısıyla ekolojik ve sürdürülebilir mimarinin kırsaldaki uygulamalarına önemli örnekler teşkil etmektedir. Başkale coğrafyasının dağlık ve zorlu niteliklerine göre şekillenmiş kırsal yerleşmeler olan köy ve mezralarda, kırsal yerel konutların büyük ölçüde yaşatıldığı görülmektedir. Yapım teknikleri ve malzemeleri bulunduğu yörenin fiziksel özelliklerine göre meydana gelmiştir. Bu bağlamda, kerpiç, taş ve ahşap kullanımı ile yöresel yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmiş Başkale Kırsal Konutları’nın, maruz kaldıkları bölgesel koşulların etkisiyle yok olmadan önce açığa çıkarılmaları ve arşivlenmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Başkale kırsal konut mimarisinin ekolojik ve sürdürülebilirlik açılarından, örneklerle ortaya konulması ve böylece Başkale kırsal konutlarının, kırsal mimari belleği içerisinde yerini almasının sağlanmasıdır.