Türkiye’de İktisadi Büyüme ile Sanayi Sektö-ründe İstihdam Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Ekonometrik Analizi: 1991-2017


İşleyen Ş.

Iğdır Üniv Sos Bil Der / Iğdır Univ Jour Soc Sci, ss.657-676, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Iğdır Üniv Sos Bil Der / Iğdır Univ Jour Soc Sci
  • Sayfa Sayıları: ss.657-676