NEW RESPONSIBILITY OF NURSES: ETHICS IN THE COVID-19 PANDEMIC


Kaplan E., Sir Ö., Aşkan F., Sarpdağı Y., Akdoğan R.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Health and management authorities are experiencing difficult problems in preventing the spread of the COVID 19 epidemic, which is called the new type of corona virus, which was first seen in December 2019 in Wuhan, China's Hubei province. The fight against the COVID-19 epidemic, which creates problems that are difficult to cope with in different ways according to social, administrative and demographic characteristics, shows itself in many different issues with its ethical aspects. The increasing number of cases and uncertainties in the healthcare system create ethical problems for healthcare professionals. The ethical problems experienced during the COVID-19 pandemic in our country can be listed as follows: Since the intensive care bed capacity is low, how scarce resources will be used and who will be prioritized, how the healthcare professionals who provide care and treatment to patients will continue to work without putting themselves and their families at risk when they are diagnosed with COVID-19, how to apply isolation and quarantine, how to find the drug, to whom if found, priority, etc. Worldwide, the COVID-19 pandemic causes ethical problems in protecting both the physiological and psychological health of nurses, who are the primary heroes of the health system. The ethical issues faced by nurses and other healthcare professionals in the current pandemic are complex and require multidisciplinary thinking, policies and strategies to guide future practice and education. Relevant ethical frameworks need to be revised and developed and adopted widely in nursing practice, with support and input from national nursing organizations, nurse educators and nurse leaders.

Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinde ilk olarak Aralık 2019’da görülen, yeni tip corona virüs olarak adlandırılan COVID 19 salgınının dünyaya yayılmasını önlemede sağlık ve yönetim alanındaki yetkililer yönetmesi güç sorunlar yaşamaktadırlar. Toplumsal, yönetimsel, demografik özelliklere göre farklı şekillerde baş etmesi güç sorunlar ortaya çıkaran COVID-19 salgını ile mücadele etik yönleriyle de çok farklı konularda kendisini göstermektedir. Sağlık sistemindeki artan vaka sayısı ve belirsizlikler sağlık çalışanları için etik sorunlar yaratmaktadır. Ülkemizde COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan etik sorunlar şu şekilde sıralanabilir: Yoğun bakım yatak kapasitesi düşük olduğu için kıt kaynakların nasıl kullanılacak ve kimlere öncelik verilecek, hastalara bakım ve tedavi sağlayan sağlık profesyonellerine COVID-19 teşhisi konulduğunda kendilerini ve ailelerini riske atmadan çalışmalarına nasıl devam edecek, izolasyon ve karantinanın nasıl uygulanacağı, ilacın nasıl bulunacağı, bulunursa kimlere öncelik tanınacağı vs. Dünya genelinde COVID-19 pandemisi, sağlık sisteminin birincil kahramanlarından olan hemşirelerin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını korumada etik sorunlara neden olmaktadır. Mevcut pandemide hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı etik sorunlar karmaşıktır ve gelecekteki uygulama ve eğitimi yönlendirmek için çok disiplinli düşünme, politikalar ve stratejiler gerektirir. Ulusal hemşirelik organizasyonlarından, hemşire eğitimcilerinden ve hemşire liderlerinden destek ve girdilerle, ilgili etik çerçevelerin revize edilmesi ve geliştirilmesi, hemşirelik uygulamalarında geniş çapta benimsenmesi gerekmektedir.