Anatomy of the Normal Stifle Joint Using Magnetic Resonance Imaging in Van Cats


Creative Commons License

DURSUN S., YILMAZ O.

Van Veterinary Journal, vol.34, no.1, pp.70-74, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1238142
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-74
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Van cats attract attention with their unique physical features and live in the Van region. This study was performed to analyze the morphological features of the bony and soft anatomical structures in the stifle joint by using magnetic resonance imaging (MRI) in Van cats. In the study, 16 (8 male, 8 female) adult healthy Van cats were used. Cats were anesthetized by intramuscular administration of xylazine-ketamine combination. Anesthetized Van cats were placed in the dorsal recumbent position and the stifle joint region was scanned with an MRI device (Siemens Symphony 1.5 Tesla Magnetom). Proton density (PD) weighted fat-suppressed (Fs: Fat-suppressed) sagittal, T1-weighted sagittal, and T2-weighted coronal data sequences obtained from the MRI device were used for image analysis. In general, when MRI was examined, the anatomical structures of the stifle joint in Van cats were detected to be compatible with domestic cats. In MRI, the collateral ligaments were observed only on T2-weighted coronal images, while the cruciate ligaments were easily seen on T1-weighted sagittal and T2-weighted coronal images. However, infrapatellar fat pad and other fat- containing tissues appeared bright white on T1-weighted sagittal images. Proton density weighted fat- suppressed sagittal images showed isointense appearance of fat-containing tissues. As a result, anatomical structures in the stifle joint were analyzed in terms of morphological features in Van cats using MRI. It is thought that the study will be beneficial to veterinarians in clinical practice areas in the evaluation of magnetic resonance images of the stifle joint in Van cats.
Bu çalışma, kendine has eşsiz fiziksel özellikleriyle dikkat çeken ve Van yöresinde yaşayan Van kedilerinde, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılarak diz eklemindeki kemiksel ve yumuşak anatomik yapıların morfolojik özelliklerini analiz etmek amacıyla yapıldı. Çalışmada 16 adet (8 erkek, 8 dişi) erişkin sağlıklı Van kedisi kullanıldı. Kediler, xylazine-ketamine kombinasyonunun intramüsküler olarak uygulanmasıyla anesteziye alındı. Anestezi alındaki Van kedileri, dorsal rekümbent pozisyonunda yatırılarak diz eklemi bölgesi MRI cihazı (Siemens Symphony 1,5 Tesla Magnetom) ile tarandı. MRI cihazından elde edilen Proton dansite (PD) ağırlıklı yağ baskılı (Fs: Fat-suppressed) sagittal, T1 ağırlıklı sagittal ve T2 ağırlıklı coronal data sekansları görüntü analizi için kullanıldı. Genel olarak, MRI incelendiğinde Van kedilerinde diz eklemine ait anatomik yapıların evcil kedilerle uyumlu olduğu görüldü. MRI’da collateral ligamentler sadece T2 ağırlıklı coronal görüntülerde gözlemlenirken, çapraz bağlar ise, T1 ağırlıklı sagittal ve T2 ağırlıklı coronal görüntülerde rahatlıkla görüldü. Bununla birlikte, T-1 ağırlıklı sagittal görüntülerde infrapatellar yağ yastığı ile birlikte yağ içeren diğer dokuların parlak beyaz göründüğü tespit edildi. Proton dansite ağırlıklı yağ baskılı sagittal görüntülerde ise yağ içeren dokuların izointens şeklinde görünüm verdiği gözlendi. Sonuç olarak, Van kedilerinde MRI kullanılarak diz eklemindeki anatomik yapılar morfolojik özellikleri bakımından analiz edildi. Çalışmanın Van kedilerinde diz eklemi ile ilgili manyetik rezonans görüntülerinin değerlendirilmesinde klinik uygulama alanlarında veteriner hekimlere faydalı olacağı düşünülmektedir.