LEGENDS IN VAN FOLKLORE TOLD ABOUT CURE OF DISEASES


Creative Commons License

Önay Y.

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.89-99, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilindiği gibi efsaneler, muhayyel yahut gerçek birtakım olgular üzerine anlatılan ve anlatanın da dinleyenin de inandığı metinlerdir. Bu minvalde birtakım hususların kaynağıyla ilgili oldukça köklü bir birikime dayalı olan bu metinler, çeşitli pratik bilgileri de ihtiva ederler. Özellikle halkbiliminin çeşitli kadrolarıyla ilgisi bulunan efsaneler, halk hekimliğini de içerirler. Çeşitli hastalıkların tedavisi, hastalıkların kaynağı gibi hususlar, bu efsanelerin yapısını oluştururlar. Bu çalışmanın amacı, Van’dan derlenen hastalıkların tedavisi ile ilgili efsaneleri ortaya koymak ve değerlendirmektir. Böylelikle geçmişten günümüze anlatılmakta olan efsanelerin, dolayısıyla da halkbiliminin diğer bilim dallarıyla olan ilintisi de ortaya konulmuş olacaktır