Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi


Çelik Z. , Özkara B. Y.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad), cilt.6, sa.2, ss.1224-1246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)
  • Sayfa Sayıları: ss.1224-1246

Özet

Pazarlama literatürü incelendiğinde, kişisel motivasyon faktörlerinin ağızdan ağıza iletişim yapma niyeti üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmiş olduğu görülmektedir. Aynı zamanda literatürdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğu olumlu elektronik ağızdan ağıza iletişim üzerinde yoğunlaşmışken, olumsuz ağızdan ağıza iletişime yol açan unsurlara ilişkin oldukça az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Çalışmamızda var olan bu boşluğu doldurma amacıyla kişisel motivasyon faktörlerinin olumsuz elektronik ağızdan ağıza iletişim üzerinde olan etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre olumsuz elektronik ağızdan ağıza iletişim ile diğer tüketicileri uyarma, sosyal etkileşim faydaları ve kaygı azaltma olan kişisel motivasyon faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak olumsuz elektronik ağızdan ağıza iletişim ile diğer tüketicileri düşünme, olumsuz duyguları açığa vurma ve intikam olan kişisel motivasyon faktörleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

The influence of personal motives has thus far been largely ignored in the marketing literature. By the same token, most of the related studies focus on positive word-of-mouth communication; only few studies address negative word-of-mouth communication. This study aims to fill this gap by examining the impact of personal motives on negative word-of-mouth communication. The analysis finds a significant correlation between negative electronic wordof-mouth communication and the personal motives such as warning other consumers, the benefits of social interaction and anxiety reduction. Whereas, no correlation is found between negative electronic word-of-mouth communication and personal motives such as concern of other, venting negative emotions and revenge.