Critique of Some Lighting Elements in Van City Center in Terms of Sustainable Design


Kılıç A., Ulay G.

Uluslararası Vizyon Van 2024 Kongresi / International Vision Van 2024 Congress , Van, Turkey, 8 - 09 February 2024, vol.1, no.1, pp.45-46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45-46
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

When we look at the energy consumed on a global and regional scale, housing and industry rank first in Turkey and the world. Street lighting applications and equipment have been developing rapidly in recent years. Lighting has become a very important issue in landscape and architectural design studies. In this study, street lighting elements in Van city center were analyzed in terms of design features such as sustainability, material use, energy use, waste management, functionality, aesthetics, economy and positioning. By making comparisons with different design examples, it is aimed to improve the design and sustainable urban equipment features. It has been determined that the fixtures used in the city center do not reflect any city-specific design elements and metal is used as the material. The functional features of the lighting fixtures that can be used in the city center were revealed and the aspects that can be improved were examined.

Keywords: Design, lighting element, sustainability, Van.

Küresel ve bölgesel ölçekte tüketilen enerjiye bakıldığında konutlar, ve sanayi Türkiye’de ve Dünyada ilk sırada yer almaktadır. Sokak aydınlatma uygulamaları ve donatıları son yıllarda hızlı gelişim göstermektedirler. Peyzaj ve mimari tasarım çalışmasında aydınlatma konusu oldukça önem arz eden bir konu olmaya başlamıştır. Bu çalışmada Van il merkezindeki sokak aydınlatma elamanları sürdürülebilirlik, malzeme kullanımı, enerji kullanımı, atık yönetimi, fonksiyonellik, estetik, ekonomiklik ve konumlandırma gibi tasarım özellikleri açısından analiz edilmiştir. Farklı tasarım örnekleri ile karşılaştırmalar yapılarak tasarım ve sürdürülebilir kent donatısı özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kent merkezinde kullanılan donatıların herhangi bir kente özgü tasarım unsurunu yansıtmadığı ve malzeme olarak metal kullanıldığı tespit edilmiştir. Kent merkezinde kullanılabilecek aydınlatma donatılarının fonksiyonel özellikleri ortaya konarak geliştirilebilecek yanları irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Tasarım, aydınlatma elemanı, sürdürülebilirlik, Van.