Karabağnameler ve Karabağ Hanlığı’nın Siyasi Tarihi


Qasımov C.

2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS II), Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.23-24

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-24
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

1747 yılında Nadir Şah Afşar’ın suikast sonucu öldürülmesi, İran ve Azerbaycan topraklarının tamamını yöneten Afşar Türk Hanedanlığı'nın hızlı bir şekilde yıkılmasına neden oldu. Afşar Türk Hanedanlığı'nın yıkılması ile İran ve Azerbaycan topraklarında merkezi devlet yapısı ortadan kalktı ve bağımsız küçük devletler olan Hanlıkların ortaya çıkmaya başladı. Zikredilen siyasi süreçte Kuzey Azerbaycan’da Aras ve Kura nehirleri arasındaki topraklarda Karabağ Hanlığı kurulmuş ve zamanla siyasi, askeri ve kültürel bakımdan bölgenin en güçlü Hanlığına çevrilmiştir. Karabağ Hanlığı’nın siyasi tarihi ile ilgili en önemli kaynaklar Karabağnameler olarak biliniyor. Günümüze kadar, farklı zamanlarda Mirze Adıgüzel Bey, Mirza Cemal Cavanşir Karabaği, Ahmed Bey Cavanşir, Mirza Yusuf Karabaği, Mir Mehdi Hazani, Rizakulu Bey Mirza Cemal oğlu, Mirza Rahim Fena, Muhammed Ali Bey Mahvî, Hasan İhva Alizade ve Hasan Ali Bey Karabaği tarafından kaleme alınmış on Karabağname ulaşmıştır. 25-26 Kasım 2020 tarihinde Van’da yapılacak olan II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu’na(UTAS) sunmak istediğim bildiride Karabağnamelerin Karabağ Hanlığı'nın Siyasi tarihinin öğrenilmesi açısından nasıl bir öneme sahip olması ile ilgili bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Anahtar Kelimeler: Karabağ Hanlığı, Karabağnameler, Karabağ Hanlığı’nın Siyasi Tarih,