Geleneksel eril aktarımdan modern kadın yazınına: Christa Wolf’un Kassandra alımlaması - Bir karşı okuma


Aydın Y., Öğretmen Aslan S.

RumeliDE - Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.27, pp.589-609, 2022 (Peer-Reviewed Journal)