In ovo Leptin Enjeksiyonunun Sarı Kese Leptin Düzeyine ve Kuluçka Performansına Etkisi


Cellak B., Babacanoğlu E.

5. International Poultry Meat Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.100-106

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-106
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, in ovo (IO) leptin enjeksiyonunun embriyonun sarı kesesinin leptin hormon düzeyi ve kuluçka performansına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Etlik damızlıklara (Ross 308) ait 408 adet kuluçkalık yumurta (100 yumurta/grup) 4 tekerrürlü olacak şekilde kontrol (K) ve 3 enjeksiyon grubu; 100 μl fosfat buffer solüsyon (PBS) grubu; 0.5 μl leptin +100 μl PBS (L0.5) ve 1 μl leptin +100 μl PBS (L1) olarak 37.8 °C ve % 65 nem koşullarında kuluçkalanmıştır. Saf leptin hormonu PBS’de çözdürülerek kuluçkanın 7. gününde embriyonun sarı kesesine iki farklı dozda IO yöntem aracılığı ile enjekte edilmiştir. Kuluçka öncesi yumurta sarısında, kuluçkada ve çıkışta sarı kesede leptin hormon düzeyleri, yumurta kabuk sıcaklığı, su kaybı ile rektal sıcaklık ve kuluçka sonuçları ölçülmüştür. Kuluçkanın 7. gününde (kuluçkanın 180. saatinde) sarı leptin düzeyi 754.17 ng/ml ile diğer ölçüm değerlerinden daha yüksek saptanmıştır. Kuluçka öncesi yumurta sarısı leptin düzeyi kuluçkanın 15. günü sarı kesedeki leptin düzeyine kıyasla daha yüksek bulunmuştur (P<0.001). Kuluçkanın 7. gününde L0.5 grubunun kabuk sıcaklığı L1 ve K gruplarından daha yüksek, ancak kuluçkanın 11. gününde L0.5 grubunun kabuk sıcaklığı diğer gruplardan daha düşük olmuştur. Kuluçkanın 19. gününde bütün enjeksiyon gruplarının kabuk sıcaklığı K grubundan daha düşük elde edilmiştir. IO leptin enjeksiyon gruplarına ait embriyoların K embriyoları ile aynı saatte kabuğu deldiği, ancak IO leptin enjeksiyon gruplarında toplam kuluçka süresinin daha kısa olduğu saptanmıştır. IO leptin enjeksiyonunun sarı leptin düzeyi, su kaybı, rektal sıcaklık, çıkış gücü ve embriyonik ölümler üzerine önemli bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, embriyonik yaşa bağlı sarı/sarı kese leptin düzeyinin değiştiğini ve IO leptin uygulamasının etkisi ile toplam kuluçka süresinin daha kısa olduğunu ortaya koymaktadır.