BIOLOGICAL AND QURANIC MEANINGS IN MUSTARD (Sinapis arvensis L.)


Creative Commons License

Ünal M., Aydın H., Özgökçe F.

Uluslarrası VII. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Bitlis, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.7-9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7-9
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The diversity in the living world has always attracted the attention of human beings, and some living creatures have been chosen as symbols to define and describe this diversity. The mustard plant, which is the subject of this study, is one of these plants. Mustard, which is biologically the best known in the world and spreads to almost all continents, has been the most studied group in terms of plant molecular biology, since many members of the family to which it belongs have been selected as model organisms, how its genetic structure characters are encoded in which genes and the reflection of the changes in these gene sequences on the morphology of the plant. Due to this feature, the small size of the seeds and dispersal strategies of the species, whose biology is known in detail at the micro level, were also emphasized.

            At the same time, it is highly probable that the mustard plant, which is mentioned in two verses in our great book, the Holy Quran, was used as a symbol for the resurfacing of recorded knowledge. For example, in the apocalypse scene mentioned in the 47th verse of the Anbiya Surah, a mustard seed was chosen as an allusion to smallness in the context of fair retribution for human deeds In the 16th verse of the Surah Luqman, the mustard plant was chosen as the symbol again, stating that all human actions, including the smallest ones that seem to be insignificant, are recorded and that this record will be fully extracted and revealed.

            Mustard plant's biological structural richness belongs to the Mustard family (Brassicaceae) family, which provides more data on molecular biology and genetics than other plant families, that is, it is a model creature for the discovery and revealing of genetic records. In addition, it is recorded in two places in the Holy Quran. We see its use as a symbol as evidence that the Quran becomes younger as time gets older. As a result, considering the principle that "those who do know, those who know speak, speak", the fact that we see the evidence of creation in the words of the One who created the universe and created each creature with a special identity reveals this harmony.

Keywords: Sinapis arvensis, mustard, memory, creation

Canlılar alemindeki zengin biyoçeşitlilik her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş ve bu çeşitliliğin tanımlanması ve tarif edilmesi ile ilgili bazı canlılar ise sembol olarak seçilmiştir. Bu çalışmaya konu olan hardal (Sinapis arvensis L.) bitkisi de bunlardan biridir. Biyolojik olarak dünya üzerinde en iyi bilinen ve neredeyse tüm kıtalara yayılışı olan hardal bitkisi Moleküler Biyoloji ve Genetik açısından ait olduğu familyanın birçok üyesinin özellikle Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.’nın model canlı olarak seçilmesinden dolayı genetik yapısı karakterlerinin hangi genlerde nasıl kodlandığı ve bu gen sıralarındaki değişikliklerin bitkinin morfolojisine yansıması en detaylı çalışılan gruplar olmuştur. Bu özelliğinden dolayı biyolojisi mikro seviyede detaylı bilinen türün tohumunun küçüklüğü ve dağılış stratejileri üzerinde durulmuştur.

            Aynı zamanda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de iki ayet-i kerimede konu edilen hardal bitkisi kaydedilmiş bilginin tekrar gün yüzüne çıkması ile ilgili sembol olarak kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Mesela Enbiya suresi 47. Ayette bahsi geçen kıyamet sahnesinde insan amellerinin adilane karşılıklarını verileceği bağlamda küçüklükten kinaye olmak üzere hardal tanesi seçilmiştir. Lokman suresi 16. Ayeti kerimede ise insanın yaptığı önemsiz gibi görünen en küçükleri dahil tüm fiillerin kayıt altına alındığı ve bu kaydın eksiksiz olarak çıkartılıp ortaya konacağı ile ilgili tekrar sembol olarak hardal bitkisi seçilmiştir.

            Hardal bitkisinin de dahil olduğu ve biyolojik yapı zenginliğine sahip olan Hardalgiller (Brassicaceae) ailesinden Arabidopsis thaliana türü günümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tıpkı XIX. yüzyılda Gregor Johann Mendel döneminde Genetik alanında kullanılan Bezelye bitkisinin yerini almıştır. XXI. yüzyılda Moleküler ve Genetik araştırmalarda Hardalgiller familyası diğer bitki familyalarından daha fazla kullanılmış olup, bu alanda elde edilen veriler, yani moleküler ve genetik kayıtların keşfedilip ortaya konmasında model canlı türü olması yanında Kur’an-ı Kerim’de iki yerde hafiziyete (kayıt altına alma) sembol olarak kullanılması, zamanın ihtiyarlanmasıyla Kur’an-ı Kerim’in gençleştiğine bir delil olarak görmekteyiz. Sonuç olarak madem yapan bilir, elbette bilen konuşur ilkesi göz önüne alındığında; gerek Kitab-ı Kebiri Kâinatı yaratan ve her bir canlı türünü kendine özel bir hüviyette donatanın, Kur’an-ı Kerimdeki kelamında da bu yaratılış delillerini apaçık yazarak tüm insanlığa bir mesaj vermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sinapis arvensis, Arabidopsis thaliana, biyoçeşitlilik, hardal, hafiziyet, yaratılış.