Parkinson hastalığında cinsel fonksiyon bozukluğu prevalansı


Çağaç A., Gül A., Milanlıoğlu A., Çilingir V.

Van Tıp Dergisi, vol.28, no.1, pp.128-132, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2021.37974
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.128-132
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Parkinson Hastalığının (PH) motor semptomları, dopaminerjik sistem patolojisi ile açıklanmaktadır. Ancak non-motor semptomlarda ise hem dopaminerjik hem de dopaminerjik olmayan nörotransmitterler suçlanmaktadır. Bu çalışmada, cinsel sorunların karmaşıklığını ve PH ile ilişkili faktörleri, hastaların ve partnerlerinin cinsel işlev bozukluğunu tanımladık. PH’daki cinsel disfonksiyona farklı bir bakış açısı sunmaktayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji polikliniğine Eylül 2019 ile Mart 2020 tarihler arasında başvuran ardışık Parkinson hastalarından oluşturuldu. 30’u kadın 40’ ı erkek olmak üzere toplam 70 hasta çalışmaya dâhil edildi. Erkeklerde erektil fonksiyon, Uluslararası Ereksiyon İşlevi Değerlendirme formu-5 (IIEF-5) ile değerlendirildi. Kadınlara kadın cinsel işlev ölçeği (KCİÖ) formu uygulandı. Anket soruları nörologlar tarafından hastalara yüz yüze görüşmeler sırasında soruldu.
BULGULAR: Erkekler, genel cinsel memnuniyetsizlik ve özellikle erektil disfonksiyondan dolayı cinsel aktivite bakımından kadınlardan daha çok etkilendikleri görüldü. (%65 e karşılık %46,6). IIEF denen erektil disfonsiyon skalasının derecelerine göre çok ciddi erektil disfonksiyonu olan 16 hastanın 2’si hafif (%12.5), 3’ü orta (%18.75) ve 11’i şiddetli (%68.75) olarak saptanmıştır.. IIEF denen erektil disfonsiyon skalasının göre şiddetli olanların oranı diğerlerinden istatistiksel olarak farklı ve anlamlı bulunmuştur. (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PH’lı erkeklerde cinsel deneyimlerden memnuniyetsizliğin yaş, hastalık süresi ve ileri evre hastalık ile ilişkisi literatüre benzer şekilde bulunmuştur. PH'da cinsel sorunların yönetimi, PH’ları ve bakıcıları ile çalışan doktorlar ve sağlık profesyonelleri için zorlu bir konudur. Gelecekteki çalışmalar bu sendromların patofizyolojisini aydınlatmaya odaklanmalıdır. Daha fazla değerlendirme için daha büyük ve çok merkezli çalışma önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Parkinson, seksüel disfonksiyon, erektil disfonksiyon, dopamin