The Mediating Role of the Need for Store Atmosphere in the Effect of Perceived Personal Innovativeness on Intention to Reuse


Creative Commons License

Çelik Z., Gülöz G. E.

İşletme Akademisi Dergisi, vol.4, no.1, pp.113-124, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2023.1210
  • Journal Name: İşletme Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing
  • Page Numbers: pp.113-124
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The behavior of consumers using the mobile store application attracts the attention of researchers. When the relevant literature is examined, it will be seen that the mediating role of the need for store atmosphere in the effect of perceived personal innovativeness on intention to reuse has not been examined in previous studies. This study aims to examine the mediating role of the need for store atmosphere in the effect of perceived personal innovativeness on customers' intention to reuse mobile apparel applications. For this aim, data were obtained from 203 people through an online survey. While structural equation modeling (SEM) was run to test the research model, Process Macro was run to test the mediating role of need for store atmosphere. Process Macro is a linear regression-based path analysis method that works with the SPSS program plug-in for the analysis of mediating, moderating and conditional processes. According to the results of the statistical analysis, perceived personal innovativeness has a direct positive effect on both the need for store atmosphere and intention to reuse. The need for store atmosphere directly positively affects the intention to reuse. In addition, the need for store atmosphere has a mediating role in the indirect effect of perceived personal innovativeness on intention to reuse. The results of the study are discussed.

Mobil mağaza uygulamasını kullanan tüketicilerin davranışları araştırmacıların ilgisini çekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde, algılanan kişisel yenilikçiliğin yeniden kullanma niyeti üzerindeki etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracılık rolünün önceki çalışmalarda incelenmediği görülecektir. Bu çalışma, algılanan kişisel yenilikçiliğin müşterilerin mobil giyim uygulamalarını yeniden kullanma niyetleri üzerindeki etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 203 kişiden çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma modelini test etmek için yapısal eşitlik modellemesi (YEM) çalıştırılırken, mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolünü test etmek için Process Macro çalıştırılmıştır. Process Macro, aracılık, düzenleyici ve koşullu süreçlerin analizi için SPSS program eklentisi ile çalışan doğrusal regresyon tabanlı yol analizi yöntemidir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; algılanan kişisel yenilikçilik hem mağaza atmosferi ihtiyacı hem de yeniden kullanma niyeti üzerinde doğrudan olumlu etkiye sahiptir. Mağaza atmosferi ihtiyacı, yeniden kullanma niyetini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca algılanan kişisel yenilikçiliğin yeniden kullanma niyeti üzerindeki dolaylı etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolü vardır. Çalışmanın sonuçları tartışılmıştır.