MANUFACTURE OF KITCHEN FURNITURE ON CAD/CAM ASSISTED MATRIX TABLE OF CNC MACHINE


Creative Commons License

Ulay G., Çakıcıer N., Koç K. H.

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi / Journal of Advanced Technology Sciences, vol.6, no.3, pp.203-211, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract-In this study, manufacturing process of kitchen furniture was realized in CNC machine with matrix table supported by CAD / CAM technology which is widely used in furniture industry in recent years. Since the machine has certain limitations due to its unique operating principle, it is mostly used only in plate surface finishing and lid cutting in the sector. Thus, since the limited use of the CNC machine has been found to reduce productivity and capacity utilization, this research has been carried out with URGE qualification for use in the whole production of kitchen furniture. Experimental productions were realized for machine users and kitchen furniture production was realized by determining the most suitable construction for production. It is thought that the effect area is considerably wide when similar constructions are used in all types of furniture of the study results in order to lead to manufacturers using similar machinery. Similar UR-GE studies can be proposed for different machine or furniture types.

Keywords: CNC, CAD/CAM, Furniture, Manufaction, Construction.

Bu çalışmada mobilya endüstrisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılan CAD/CAM teknolojisi destekli matriks tablalı CNC makinesinde mutfak mobilyası imalat prosesi gerçekleştirilmiştir. Makinenin kendine özgü çalışma prensibinden dolayı bazı kısıtlara sahip olması sebebiyle sektörde çoğunlukla sadece levha yüzey işleme ve kapak kesiminde kullanılmaktadır. Böylece CNC makinesinin kısıtlı kullanımı verimliliği ve kapasite kullanımını düşürdüğü fark edildiğinden mutfak mobilyasının tümünün üretiminde kullanımı için ÜR-GE niteliği taşıyan bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Makine kullanıcıları için deneme üretimleri gerçekleştirilerek üretim için en uygun konstrüksiyon belirlenerek mutfak mobilyası üretimleri gerçekleştirilmiştir. Benzer makine kullanan üreticilere yol göstermesi bakımından çalışma sonuçlarının tüm mobilya türlerinde benzer konstrüksiyon kullanıldığında etki alanının oldukça geniş olduğu düşünülmektedir. Benzer ÜR-GE çalışmaları farklı makine veya mobilya tipleri için gerçekleştirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: CNC, CAD/CAM, Mobilya, Üretim, Konstürksiyon.