Tunceli Ovacık’a Bağlı Güneykonak, Koyungölü ve Yeşilköy’de Bulunan Bir Grup Ahşap Eserin Değerlendirilmesi


Yıldırım M., Kulaz M., Akınay A.

2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.370-383

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.370-383
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 Anadolu kültürünün göstergesi olan el sanatları, toplumun tarihi geçmişini, ekonomik faaliyetlerini, gelenek ve göreneklerinin birer yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan el sanatları sadece sanat değeri taşımamakta aynı zamanda ait olduğu toplumun sosyal yapısını da yansıtmaktadır. El sanatları konusunda geçmişten günümüze kadar çalışmaların yoğun olarak yapıldığı diğer bölgelerde olduğu gibi Tunceli’de de görüyoruz. Günümüzde ise teknolojinin de gelişmesi ile birlikte el sanatlarına olan ilgiyi kısmen de olsa azaltmıştır. Anadolu’nun köylerinde el sanatları hala geçerliliğini devam ettirmektedir. Bunların içerisinde ahşaptan yapılan örneklerin günümüze gelebilen veriler doğrultusunda yoğun olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. İşlenmesinin kolay olması açısından tercih edilen ahşap, nemden, mikroorganizmalardan ve iklim şartları gibi sebeplerden günümüze ulaşamamaktadır. Çalışma kapsamında Tunceli Ovacık’a bağlı Güneykonak, Koyungölü ve Yeşilköy’de yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen bir gurup ahşap eserin malzeme, yapım tekniği ve süsleme özelliklerini vb. belirlemek geleneksel kültürümüzdeki yeri ve önemini saptamak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, çalışmaya dâhil edilen eserlerin ölçüleri yerinde incelenerek alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ele alınan eserlerin malzeme cinsi, yapım tekniği, süsleme özellikleri ve estetik açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda eserlerin kataloglarını çıkararak, geleneksel kültürümüzdeki yerini saptamak, belgelemek ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak temel amacımızdır.

Anahtar Kelimeler: Ahşap el sanatları, miras, kültür, malzeme, estetik, süsleme