Karakaş koyunlarında kimi döl verim özellikleri ve tekrarlanma derecesi tahminleri


Creative Commons License

Aygün T., Karaca O.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.177-189, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, some reproductive characteristics (fertility, fecundity,  litter  size and gestation  productivity) of Karakaş ewes maintained in farm of Agriculture Faculty of Yüzüncü Yıl University were determined.

The effect of age of ewe on fertility and gestation productivity was found significant (P<0.05) and high significant (P<0.01),  respectively. However, the effect of age of ewe on fecundity and litter size was found no significant (P>0.05). Year factor occured very significant (P<0.01) variation for all reproductive characteristics. The average of fertility, fecundity, litter size and gestation productivity were found as 82 %, 0.91, 1.09 and 3.90 kg, respectively. Repeatability for fertility, fecundity, litter size and gestation productivity were estimated as 0.0173, 0.0333, 0.0641 and 0.1426, respectively.

In conclusion, it may said that the reproductive performances were higher in maintained hemi-intensive conditions than whose raising in rural farm conditions. If the raising conditions is improved, the reproductive performances of Karakaş ewes may also increase.

Keywords: Reproductive characteristics, repeatability, Karakaş  ewes.

Bu araştırmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermayesine ait işletmedeki Karakaş koyunlarına ilişkin 1991-1995 yılları arasındaki döl verim özellikleri (doğum oranı, koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı (KAKBDKS), doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı (DKBDKS) ve gebelik üretkenliği) incelenmiştir.

Koyun yaşının doğum oranı üzerine etkisi önemli (P<0.05), gebelik üretkenliğine çok önemli (P<0.01) görülürken, KAKBDKS ve DKBDKS üzerine etkisi önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Yıl faktörü ele alınan bütün döl verim özellikleri için çok önemli (P<0.01) varyasyon meydana getirmiştir. Ortalama doğum oranı % 82, KAKBDKS 0.91, DKBDKS 1.09 ve gebelik üretkenliği 3.90 kg olarak bulunmuştur. Koyunların döl verim özelliklerine ilişkin tekrarlanma dereceleri; doğum oranı, KAKBDKS, DKBDKS ve gebelik üretkenliği için sırasıyla 0.0173, 0.0333, 0.0641 ve 0.1426 olarak tahmin edilmiştir.

Sonuç olarak, yarı entansif koşullarda yetiştirilmiş Karakaş koyunlarının döl verim performanslarının köy şartlarında yetiştirilenlerden daha yüksek olduğu söylenebilir. Yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi ile Karakaş koyunlarının performansları daha da yükselebilir.

Anahtar kelimeler: Döl verimi özellikleri, tekrarlama derecesi, Karakaş koyunları.