Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., BATIHAN N.

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1539-1552, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The concepts are like building blocks of science. How important the cell is for living things; concepts are so important for science. Learning the concepts incompletely or incorrectly causes misconception and action. For example: in bone tissue; the nerves extending in the longitudinal direction and the blood vessels pass through are called the Havers channel. It makes it easier for us to associate Havers with channels instead of channels with long bone channels. With this logic, our work also includes definitions and visuals of important macroscopic concepts in biology; we have gathered from print publications, internet and other media environment. In this study, descriptions of 800 concepts and 5000 images were presented to the internet. Biological concepts are arranged in the Adobe Dreaweaver web editor, sorted by letter order: http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kav/indexa.htmweb address has been made open to the internet. In addition, using FlipAlbum 6.0 Suite, internet and internal link concept virtual book is prepared. New concepts in Turkish corresponding to some foreign concepts have been proposed.

Keywords:Teaching Biology,Macroscopic Concepts of Biology,Course Material

Kavramlar, bilimin yapı taşları gibidir. Canlılar için hücre ne kadar önemliyse; kavramlar da bilim için o kadar önemlidir. Kavramların eksik veya yanlış öğrenilmesi, düşünce ve eylem yanılgısına neden olur. Örneğin: kemik dokuda; boyuna uzanan sinir ve kan damarlarının geçtiği kanala Havers kanalı denir. Buna Havers kanalı yerine, uzun kemik kanalı demek bize daha kolay çağrışım yapar. Bu mantıktan hareketle, çalışmada, biyolojideki önemli makroskobik kavramların tanımlarını ve görsellerini; basılı yayınlardan, internet ve diğer medya ortamından toplamıştır. Bu çalışma da 800 kavrama ait 5000 görüntü ve tanımları internet destekli olarak hizmete sunulmuştur. Biyolojik kavramlar, Adobe Dreaweaver web editöründe düzenlenerek, harf sırasına göre dizilerek: http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kav/indexa.htmweb adresin de internette açık hale getirilmiştir. Ayrıca FlipAlbum 6.0 Suite kullanılarak internet ve internal linkli kavram sanal kitabı hazırlanmıştır.Yabancı bazı kavramlara karşılık gelen Türkçe yeni kavramlar önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Biyoloji Öğretimi, MakroskobikBiyoloji Kavramları, Ders Materyali