19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Nüfus, İstihdam ve Üretim


Karta N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, 2013 (Peer-Reviewed Journal)