Is It Possible for the Court in Partial Lawsuit to Decide on Interest Regarding Increased Demand in the Amendment Petition, If Interest is not Claimed for That Increased Demand? (With Reference to the Court of Cassation’s Unification of Judgments Decision Dated 24.5.2019)


ASLAN K.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-86
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

In its Unification of Judgments Decision dated 24.5.2019, the Court of Cassation decided that, “In the partial lawsuit where it is requested to decide on the collection of an amount of money together with the interest, in case the amount subject to the lawsuit is increased without specifying the interest request by partial amendment, interest will be awarded depending on the interest request in the case petition in terms of the increased amount”. It is difficult to reconcile Unification of Judgments Decision with the nature of partial lawsuit and partial amendment. Because in a partial lawsuit, only the claim that is t he subject of the lawsuit bec omes pending, and the partial lawsuit has consequences only in terms of the claims put forward in the petition. In the case the demand is increased by applying partial amendment, the amendment petition can only be valid in terms of the demands put forward in this petition. Although the claim put forward in the partial lawsuit and the claim increased by amendment constitute a part of the whole claim, they are not part of each other. In the same manner, the interest requested for the portion increased by amendment is not a part of the claim requested in the petition. For this reason, the interest demand in the partial lawsuit only results in that part, it cannot automatically affect the demand increased by partial amendment and cannot ensure that the unrequested demand in the amendment petition is ruled. The partial amendment petition for the increase of the demand only increases the amount of the claim demanded in the partial lawsuit and thus enables the determination of the new claim to be ruled. The partial amendment petition does not change the fact that the interest demand in the partial lawsuit was requested only for that demand. For this reason, it is difficult to agree with the argument that partial amendment does not eliminate the interest claim in the partial lawsuit, so this demand will be deemed to have been made for the part increased by amendment. On the other hand, this unification of judgments decision is against the ultra petita prohibition, as it will lead to the decision of something that is not demanded by the party. Additionally, it is not possible to accept the provision of something that is not requested by the party, just because it would be in accordance with the procedural economy.
Yargıtay, 24.5.2019 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında, “Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davada, dava konusu miktarın kısmi ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilecektir” şeklinde karar vermiştir. Bu İBK’nı, kısmi dava ve k ısmi ıslahın niteliğiyle bağdaştırmak güçtür. Çünkü k ısmi davada ancak dava konusu yapılan talep derdest hale gelir ve k ısmi dava, ancak dilekçede ileri sürülen talepler bakımından sonuç doğurur. Talebin kısmi ıslah yoluna başvurularak artırılması halinde ise, ıslah dilekçesi ancak bu dilekçede ileri sürülen talepler bakımından hüküm ifade edebilir. Her ne kadar kısmi davada ileri sürülen talep ile ıslah sure- tiyle artırılan talep, bütün talebin bir kısmını teşkil etmekte ise de, bunlar, birbirinin parçası değildir. Aynı şekilde, ıslahla artırılan kısım için istenen faiz de, dava dilekçesinde istenen alacağın bir parçası değildir. Bu nedenle kısmi davadaki faiz talebi sadece o k ısım bakımından sonuç doğurur; kısmi ıslahla artırılan talebe kendiliğinden sirayet edemez ve ıslah dilekçesinde istenmeyen talebin hüküm altına alınmasını sağlayamaz. Talebin artırılmasına yöne- lik olan kısmi ıslah dilekçesi, sadece kısmi davada talep edilen alacağın miktarını değiştirerek artırır ve böylece hüküm altına alınacak yeni talebin belirlenmesini sağlar. Yoksa kısmi ıslah dilekçesi, kısmi davadaki faiz talebinin sadece o talep için istenmiş olduğu hususunu de ğiştirmez. Bu nedenle, kısmi ıslahın, kısmi davadaki faiz talebini ortadan kaldırmadığı, dolayısıyla bu talebin ıslahla artırılan kısım için de yapılmış sayılacağı gerekçesine katılmak güçtür. Öte yandan söz konusu İBK, tarafça talep edilmeyen bir şeye karar verilmesine yol açacağı için, taleple bağlılık ilkesine aykırıdır. Ayr ıca, salt usul ekonomisine uygun olacağı gerekçesiyle, tarafça talep edilmeyen bir şeyin hüküm altına alınmasını kabul etmek de mümkün değildir.