Yerleşke Kapı Önerilerinin Formal ve Sembolik Estetik Bağlamında Van YYÜ Örneğinde Değerlendirilmesi


GÜLEN M., ALP Ş., OKTAY H. E., İLVAN NAİBOĞLU D., YÜCEL A., BÜK M. E., ...More

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.61, pp.102-122, 2023 (Peer-Reviewed Journal)