Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi


Creative Commons License

Kaya Z., Mukba G., Özkan R.

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol.2, no.1, pp.96-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
  • Page Numbers: pp.96-115

Abstract

The aim of this study is to examine the views of psychological counselors about their
affect-states and their family relations through the “Draw a Flower Family Picture test”. The data of the study, which was designed according to qualitative research design, was collected through semi-structured interview technique. Based on the opinions of the participants, four main themes were reached: “affect-state”, “the place of the individual in the family”, “family characteristics” and “family relations”. As a result, it can be said that in the context of the pictures that the participants as the psychological counselor candidates drew and the opinions of them, the clues about their affect-state situations and their inter-family relations can be obtained.

Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının duygu durumları ve aile ilişkilerine
ilişkin görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” testi aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmanın
katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Nitel
araştırma desenine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların görüşlerine dayalı olarak “duygu”, “bireyin aile içindeki yeri”, “bulunduğu ailenin özellikleri” ve “aile içi ilişkiler” olmak üzere dört ana temaya ulaşıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarının çizdikleri resimler ve resimlere dair görüşleri bağlamında “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi aracılığıyla bireylerin duygu durumları ve aile içi ilişkileri hakkında ipuçları elde edilebildiği söylenebilir.