Jeolojik araştırmalarda kullanılan laboratuvarların tasarımı ve kullanımının planlanmasına bir örnek; palinoloji laboratuvarlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi


Kamar G., Bilici M.

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2022, pp.64

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Palinoloji, hem jeoloji hem de biyoloji, arkeoloji, tıp, coğrafya ve

kriminoloji gibi birçok farklı alanda uygulaması olan bir bilim dalıdır.

Palinoloji, jeolojik araştırmalar kapsamında, geçmiş iklimlerin

belirlenmesi ve petrol aramalarında kullanılan önemli bir

parametredir. Jeolojinin diğer çalışma konularından farklı olarak, bu

konuda çalışmak isteyen araştırıcılar, çalışılan litolojinin özelliklerine

göre, farklı kimyasal madde ile örnek hazırlamaktadırlar.

Dünyada son yirmi yılda giderek artan ve önem kazanan bu çalışmalar,

ülkemizde de son yıllarda ilgi görmeye başlamıştır. Bu kapsamda,

palinolojik çalışmalar için kullanılacak laboratuvar özelliklerinin ve

araştırıcının sorumluluklarının belirlenmesi, laboratuvar tasarımı ve

laboratuvarın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi bu

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, insan sağlığı ve

çevre açısından, palinoloji laboratuvarının ve çalışanın özellikleri

belirlenmiştir. Bu çerçevede, laboratuvarın fiziki koşulları, çalışanın

sağlık durumu ve atık yönetim stratejisi ayrı başlıklar halinde

değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelere göre, araştırıcının en az risk

ile çalışabileceği, laboratuvar kuralları belirlenmeli ve iş sağlığı ve

güvenliği önlemleri alınmalıdır. Çalışılacak laboratuvar koşullarının,

çalışan ve çevre açısından en az riskli olacak şekilde düzenlenmesi,

laboratuvar kullanımı ile ilgili bilgilendirme kılavuzlarının

oluşturulması, palinoloji derslerinin müfredata eklenmesi ve bu konu

ile ilgili kısa kursların düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Palinoloji, Jeoloji, İş sağlığı ve güvenliği