Ulusal Turizm Kongrelerinde Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi


Sidal Ö., Gümüş A.

IWACT’19 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısı, no.Ek-1 Özel Sayı , pp.139-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal)