From British and Indian Perspectibe; A Passage to India


Creative Commons License

Yıldız F.

The Journal of Academic Social Science, vol.2, no.1, pp.143-149, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.143-149
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Colonialism has an important effect in the whole world history. The impacts of this period are still vivacious. In addition to social, political, cultural repercussions colonialism has also a profound reflection on literature. Today the literature ensued by this period is interpreted under two headings. They are the colonial and the postcolonial literatures. A Passage to India joins the group of colonial literature. A Passage to India provides valuable source data to obtain an understanding of the general atmosphere of colonization period in India. The themes, messages and contents implicated in this novel make it as a touchstonefor a straight assessment of that period. Generally the prospect of colonization is regarded from one perspective. A Passage to India gives a chance to perceive the process from both sides. The concern of this study is to thrust the incidents and themes from two perspectives to the forefront. Key words: Britain, India, Colonization, Exploitation, Literature, Perspective.

Sömürgeciliğin dünya tarihinin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bu sürecin etkileri günümüzde halen canlılığını korumaktadır. Politik, sosyal ve kültürel yankılarıyla birlikte sömürgeciliğin edebiyat üzerinde de derin etkileri bulunmaktadır. Günümüzde bu süreci takip eden edebiyat iki başlık altında yorumlanır. Bunlar; kolonyal ve postkolonyal dönemlerdir. A Passage to India kolonyal edebiyat akımı içinde ele alınır. Kolonyal sürecin genel çerçevesini çizebilmek için A Passage to India önemli veriler sağlamaktadır. Bu yapıtta üzerinde durulan tema, mesaj ve içerik sürecin doğru değerlendirilmesinde yapıtın bir mihenk taşı olmasını sağlar. A Passage to India sürece her iki açıdan bakma şansını vermektedir. Bu çalışmanın amacı bu yapıt çerçevesinde sürece sömüren ve sömürülen bakış açısıyla yaklaşmaktır. A Passage to India, kolonyal edebiyat yapıtları arasında sömürülen insana olumlu yaklaşan öncü bir nitelik taşır. Okuyucuya sömürülen bireyle kendini özdeşleştirme fırsatı vererek onları daha iyi anlamayı sağlar. Çünkü Forster olaylar sadece sömürücü gücün gözüyle değil, sömürülenin gözüyle de bakmaya çalışır. Anahtar kelimeler: Britanya, Hindistan, Sömürgecilik, İstismar, Edebiyat, Bakış açısı.