Kazuo İshiguro Romanlarında Sıradanlığın Yüceltilmesi


Yıldız F.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, no.4, pp.476-483, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kazuo Ishiguro, one of the prominent figures in contemporary English Literature, attracted the attention of world literature with his unique fiction and narrative technique. It is a sign of its success that his novels are rewarded with honourable awards. His novels The Remains of the Day and Never Let Me Go are adapted to cinema. Ishiguro has his own writing techniques. Some of them are as follow: the unreliable narrator, the characters confronting their past and the exaltation of ordinary. In addition to these Ishiguro has his own time, place and characters. Ishiguro has seven published novels. This study focuses on five of the novels. Ishiguro brings ordinary and unimportant issues to the forefront and emphasizes these issues at length. He uses this method of exaltation of ordinary in the majority of his novels. Ishiguro’s unique style provides a different place for him among his contemporaries. The exaltation of ordinariness gives a different mood to his novels. In this regard, the five novels covered in this study are remarkable. Ishiguro uses this method quite often in some of his novels. His novels such as The Unconsoled and The Remains of the Day have completely been fictionalised as exaltation of the ordinary. This topic is so comprehensive that it cannot be limited to a particular article, that’s why the most crucial points are mentioned in this study.

Çağdaş İngiliz Edebiyatının öne çıkan isimlerinden biri olan Japon asıllı Kazuo İshiguro kendine özgü kurgu ve anlatı tekniğiyle Dünya edebiyatının dikkatini çekmiştir. Romanlarının saygın ödüllere layık görülmüştür. Beni Asla Bırakma ve Günden Kalanlar adlı romanları sinemaya da uyarlanmıştır. İshiguro’nun roman yazımında kendine özgü teknikleri vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz; romanların anlatıcılarının tutarsız olması, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri ve sıradanlığın yüceltilmesi. Bununla birlikte İshiguro’nun kendine özgü mekân, zaman ve karakterleri vardır. İshiguro’nun yayınlanmış yedi tane romanı vardır. Bu çalışma romanların beş tanesini ele almaktadır. İshiguro’nun sıradan ve önemsiz görünen konuları ön plana çıkararak bu konular üstünde uzun uzadıya durduğu görülmektedir. Sıradanlığın yüceltilmesi şeklinde yansıyan bu yöntemi romanlarının çoğunda kullanır. İshiguro’nun kendine özgü bu tarzı çağdaşları arasında sivrilerek kendine farklı bir yer edinmesini sağlamıştır. Sıradanlığın yüceltilmesi onun romanlarına farklı bir hava kazandırır. Bu çalışmada ele alınan beş roman da bu yönüyle dikkate değerdir. İshiguro bu yöntemi bazı romanlarında oldukça fazla kullanır. Avunamayanlar ve Günden Kalanlar gibi romanları tamamen sıradanlığın yüceltilmesi şeklinde kurgulanmıştır. Bu konu bir makaleye sınırlandırılamayacak kadar kapsamlı olduğu için burada en can alıcı noktalara değinilmekle yetinilmiştir.