Veba Tarı̇hı̇ne Genel Bakış ve Vebanın Ekonomı̇ Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇


Türkmenoğlu M.

UBAK, 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, pp.446-453

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.446-453
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Veba, tarih boyunca görülen salgınlar içinde en tehlikeli olanıdır. Tehlikeli olmasının nedeni kitlesel ölümlere yol açmasıdır. Vebanın, tarihi süreçte üç dönemde ortaya çıktığı ve yıkıcı etkisinin daha çok bu dönemlerde olduğu ifade edilir. Özellikle Orta Çağ’da (1347-1351) görülen Kara Veba bu anlamda kitlesel ölümlerin en fazla yaşandığı salgındır. Veba, ifade edilen üç dönem dışında zaman zaman kaybolup tekrar ortaya çıkar. Yeryüzünden tamamen kaybolmaz. Yukarıda bahsedildiği gibi kitlesel ölümler yaşanmaz fakat insanların yaşamını tehdit etmeye devam eder. Geçmişte hastalığın ne olduğu, korunma yolları ve tedavi şekli anlaşılamadığından bu duruma bağlı olarak ölümlerin yüksek gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Günümüzde bu hastalığın tedavisi yapılabilmektedir. Veba, ortaya çıktığı dönemde toplumları ekonomik, sosyal, siyasi, psikolojik ve dinî alanlarda etkiler. Toplumların bir dönüşüm ve değişim içine girmelerine sebep olur. Vebanın etkilediği alanlardan biri olan ekonomi, bu bildiride üzerinde duracağımız alan olacaktır. Ekonomiler, özellikle işgücü maliyetlerinin artması, üretimin daralması dolayısıyla fiyatların artması ve devletlerin vergi gelirlerinin azalması gibi konularla ele alınacaktır.