Geleceği Öne Almak ve Pandemik Gelecek


Çiçek H.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.139-154, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanlık tarihinin en hızlı yayılan salgını ile karşı karşıyayız. Covid-19 (coronavirüs) olarak adlandırılan salgın bütün dünyaya kısa bir süre içinde yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığı pandemi olarak ilan etmiştir. Bu salgının geçmişteki salgınlarla benzerlik taşıyan yanları olduğu gibi, birçok farklılığı da vardır. Bu salgın ile ilgili olarak farklı tezler ileri sürülmektedir. Salgına yol aşan “coronavirüs”ün yapay olma ihtimalinden söz edilmektedir. Laboratuvar ortamında üretilmiş ya da doğal olarak ortaya çıkmış olsun, bu virüsün yol açtığı etkiler gelecekte de devam edecektir. Virüs yapaysa gelecekte de buna benzer pandemiler ile karşılaşma ihtimalimiz vardır. Aynı zamanda bu pandemi yıllar sonra ulaşabileceğiniz birçok teknolojik dijital olanağı bu güne taşımıştır. Bu nedenle pandemi süreci hem geleceği öne almış hem de geleceğimizi pandemik kılma ihtimalini doğurmuştur. Bu nedenle bu süreç insanlığın sahip olduğu uygarlık değerlerine hem zarar vermiş hem de yeni avantajları da içinde barındırmaktadır. Bu çalışmada pandemi süreci ve bu sürecin bazı etkileri irdelenecektir.

Anahtar Kavramlar: Pandemi, Coronavirüs, İnsanlık, Dijitalleşme, Gelecek

We are facing the fastest growing epidemic of human history. The epidemic called Covid-19 (coronavirus) has declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) because it has spread to the whole world in a short time. This epidemic has similarities to past epidemics, but it also has many differences. Different theses are proposed regarding this epidemic. The possibility of being artificial of “coronavirus” leading to the epidemic is mentioned. Whether produced in a laboratory or naturally occurring, the effects caused by this virus will continue in the future. If the virus is artificial, we are likely to encounter similar pandemics in the future. At the same time, this pandemic has brought many technological digital possibilities today that we can access years later. For this reason, the pandemic process both brought forward the future and created the possibility of making our future pandemic. For this reason, this process has damaged both the civilization values ​​of humanity and includes new advantages. In this study, the pandemic process and its effects will be examined.

Keywords: Pandemic, Coronavirus, Humanity, Digitalization, Future