Derin Öğrenme Modeli İle Doğal Dil İşleme Yaklaşımını Kullanarak Sahte Haberlerin Tespiti ve Analizi


Kına E., Biçek E., İnan M., Yılmaz A. B.

Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC 2022), Batman, Turkey, 17 - 19 February 2022, vol.1, no.3, pp.446-455

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Batman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.446-455
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Metin işleme çalışmalarındaki karşılaşılan problem kelimelerin sayısal olarak nasıl gösterilmesi gerektiğidir. Bu problemin çözümü için kelime gömme tekniklerinden (Word Embedding Techniques) faydalanılmaktadır. Bu çalışmada Kaggle web sitesinden gerçek ve sahte haberlerin etiketlenmiş olduğu iki adet veri seti kullanılmıştır. Veri Seti 1 (VS1) 3171 adet gerçek ve 3164 adet sahte haber barındıran bir veri setidir. Veri Seti 2 (VS2) 1868 adet gerçek ve 2120 adet sahte haber örneği barındıran toplam 3998 haber örneğinden oluşan bir veri setidir. Metin işleme çalışmalarında sık kullanılan GloVe (Global Vectors), FastText gibi kelime gömme yöntemleri ile ayrı ayrı kelime vektörleri üretilmiştir. Üretilen vektörler İngilizce bir veri seti üzerinde sınıflandırma işlemi için kullanılmış başarım değerlerine etkileri incelenmiştir. Sınıflandırma aşamasında ise bir derin sinir ağı mimarisi olan ve metin işleme çalışmalarında sıkça kullanılan LSTM (Long-Short Term Memory) tercih edilmiştir. Yoğunluk katmanlarında Sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanıldı. Modelin eğitiminde optimizasyon algoritması olarak Adam yöntemi tercih edildi ve öğrenme oranı ise 10−5 seçildi. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde ise LSTM modeli ile birlikte kullanılan Glove yöntemi ile VS1 için 91,08 VS2 için 92,6 doğruluk değerleri elde edilirken fastText yöntemi ile VS1 için 94,28 VS2 için 96,6 doğruluk değerleri elde edilmiştir. En başarılı performansı fastText yöntemi göstermiştir. Çalışmaların tümünde Python programlama dili ve 3.6.5. sürümü kullanılmıştır.