Fluvalinatın Van Balığı Böbreği Üzerine Histopatolojik Etkileri


Kıraççakalı A. N., Ergöz B., Kaval Oğuz E., Oğuz A. R.

2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 11 - 13 March 2022, pp.364

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.364
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Fluvalinat dünyada yaygın bir şekilde kullanılan piretroit türü bir pestisittir. Kimyasalın hedefi zararlı böceklerle mücadele olsa da, hedef olmayan canlılar üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu canlı gruplarından biri de balıklardır. Fluvalinat, Van Gölü havzasında tarım ve hayvancılık alanlarında kullanılmaktadır.

Van Gölü, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, ekstrem fizikokimyasal şartlara (pH:9,8, alkalinite 153 mEqxl-1 ve acı su ‰ 22 ) sahip volkanik set gölüdür. Van Balığı (Alburnus tarichi), Van Gölü’nün bu şartlarına adapte olan ve gölün tüm alanlarında yaşayan endemik bir sazan türüdür. Balık ekonomik ve ekolojik değere sahip olup aynı zamanda göl içerisindeki kirliliğin belirlenmesinde kullanılan önemli bir indikatör türdür. Üreme olgunluğuna erişen balıklar yılın nisan-temmuz aylarında üremek için göl çevresindeki tatlı sulara geçiş yaparlar.

Teleost balıklarda böbrekler; anatomik olarak vücudun dorsalinde bulunan, kuyruğa kadar uzanan retroperitoneal bir organdır. Temel görevi, su ve iyonların osmotik düzenlenmesini gerçekleştirmektir. Diğer omurgalılardan farklı olarak kan yapım görevini de üstlenirler. Yapılan bu çalışmada Van balığı böbrek dokusuna 24, 48, 72, 96 saatlerde uygulanan fluvalinatın etkileri histolojik olarak incelendi. Pestisitin böbrek dokusunda, melanomakrofaj kümeleri, vazodilitasyon, epitelyal proliferasyon, nekroz, tübüler atrofi, glomerüler atrofi, konjesyon gibi hasarları meydana getirdiği görülmüştür